A. 5. Socijalistička Republika Hrvatska od 1945. – 1990.

0

[0148] Mjesni narodni odbor Knin (1944. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–148

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 22 knj., 3 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Knin; Gradski NOO odbor Knin; Narodni odbor grada Knina