A. 5. Socijalistička Republika Hrvatska od 1945. – 1990.

0

[0214] Mjesni narodni odbor Žman (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–214

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Žman

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 4 kut.; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Žman; Mjesni ured Žman