Pokrajinska uprava

0

[0100] Pokrajinsko državno računovodstvo (1819. – 1866.)

Signatura: HR–DAZD–100

Klasifikacija: A.1.2.2

Naziv fonda: Pokrajinsko državno računovodstvo

Vrijeme nastanka gradiva: 1819.–1866.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 knj., 61 svež.; 6,00 d/m

Stvaratelj: Pokrajinsko državno računovodstvo (K.k. Provinzial Staats Buchhaltung in Zara; Imperiale Regia Ragioneria Provinciale di Stato in Zara)

0

[0101] Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (1840. – 1854.)

Signatura HR–DAZD–101

Klasifikacija A.1.2.2

Naziv fonda Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu

Vrijeme nastanka gradiva 1840.–1854.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 5 svež.; 0,4 d/m

Stvaratelj Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (I. R. Amministrazione camerale per Litorale i ella Dalmazia inTrieste; K.K. Küstenländische–dalmatinische Kameral–Gefällen–Verwaltung in Triest)