Pokrajinska uprava

[0388] Dukale i terminacije (1409. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–388

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Dukale i terminacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1409.–1797.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 10 knj.; 1,00 d/m

Stvaratelj: Generalni providuri Dalmacije i Albanije (Provveditori generali in Dalmazia ed Albania)

0

[0002] Mletački dragoman (16. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–2

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Mletački dragoman

Vrijeme nastanka gradiva: 1597.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 kut., 87 knj./filza.; 7,00 d/m

Stvaratelj: Mletački dragoman u Zadru (Dragomano Veneto, Zadar)

0

[0006] Mletački katastar. Mape „Grimani“ (1756. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–6

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Mletački katastar. Mape Grimani

Vrijeme nastanka gradiva: 1756.–1758. [1812.]

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 531 mapa; 195 kom.

Stvaratelj: Generalni providur za Dalmaciju i Albaniju u Zadru (Provveditore generale per la Dalmazia ed Albania)

0

[0007] Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika (1597. – 1797.)

Signatura: HR–AZD–7

Klasifikacija: A.1.2.2.

Naziv fonda: Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika

Vrijeme nastanka gradiva: 1787.–1797.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 13 svež; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika (Provveditore generale in Dalmazia e Albania: Lettere dei periti agrimensori)