Bilježnici

0

Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

U Dalmaciji začeci notarske službe vezani su uz biskupije, točnije uz kaptol, pa do početka 13. st. notarsku službu obavljaju svećenici. Od samih početaka za obavljanje svoje službe notar je dobivo ispravu, odnosno privilegij za vršenje notarske službe. Tu su ispravu u ime pape ili zapadnorimskoga cara i Mletačke Republike predavali notarima ovlaštene osobe, primjerice biskupi, knezovi pojedinih gradova prilikom uvođenja u službu. Mletački je Senat donio 12. siječnja 1612. odluku da sva tijela mletačke vlasti mogu imenovati notare i uvoditi ih u notarsku službu. Djelovanje notara regulirali su statuti dalmatinskih gradova.

0

[0027] Bilježnici Paga (1310. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–27

Klasifikacija: A.1.2. 4.

Naziv fonda: Bilježnici Paga

Vrijeme nastanka gradiva: 1689.–1797. [1821.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 kut.; 2,70 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Paga (Notarii civitatis et districtus Pagi)

0

[0028] Bilježnici Raba (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–28

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Raba

Vrijeme nastanka gradiva: 1403.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 41 kut.; 6,80 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Raba (Notarii civitatis et districtus Arbi)

0

[0029] Bilježnici Skradina (1725. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–29

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Skradina

Vrijeme nastanka gradiva: 1725.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 24 kut.; 2,40 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Skradina (Notarii civitatis et districtus Scardonae)

0

[0579] Bilježnici Splita (1341. – 1774.)

Signatura HR–DAZD–579

Klasifikacija A.1.2.4.

Naziv fonda Bilježnici Splita

Vrijeme nastanka gradiva 1341.–1774

Razina opisa Fond

Stvaratelj Bilježnici Splita

(Notarii Civitatis et districtus Spalati)

0

[0030] Bilježnici Šibenika (1386. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–30

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Šibenika

Vrijeme nastanka gradiva: 1386.–1797. [1798.–1835.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 286 kut.; 37,50 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Šibenika (Notarii communis Sibenici)

0

[0031] Bilježnici Zadra (1279. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–31

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1279.–1843.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut., 474 svež.; 64,60 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Zadra (Notarii civitatis et districtus Iadrae)