hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Izdavanje ovjerenih preslika

Zahtjev za uvidom i/ili preslicima arhivskoga ili registraturnoga gradiva podnosi se osobno u Državnom arhivu u Zadru u pisanom obliku na tipiziranim službenim obrascima u Prijamnom uredu. Ako stranka nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev, ispunjeni obrazac može se poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Ako traženo gradivo glasi na podnositelja zahtjeva, a pritom rokovi dostupnosti još nisu istekli, podnositelj zahtjeva mora dokazati svoj identitet predočenjem osobnih isprava.
Ako se zahtjev šalje poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, podnositelj je dužan priložiti preslik osobne isprave.

Ako traženo gradivo ne glasi na podnositelja zahtjeva, a rokovi dostupnosti istoga nisu istekli, stranka je obvezna uz zahtjev priložiti i dokaz o svojem pravnom interesu (punomoć, ovlaštenje, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.).

Obrasci

Zahtjev - Opći

Zahtjev - Agrarna odluka

Zahtjev - Građevinska dozvola

Zahtjev - Kupoprodajni, darovni, diobeni ugovor

Zahtjev - Ostavina

Zahtjev - Presuda

Zahtjev - Radni staž

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke