hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Dostupnost

Na temelju Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) javno arhivsko gradivo dostupno je trideset godina nakon nastanka, no  može biti dostupno i prije navedenoga roka ako je namijenjeno javnosti od nastanka ili ako je stvaratelj to izrijekom naveo u ispravi o predaji gradiva Arhivu.

Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na obranu, međunarodne odnose, državno gospodarstvo i na poslove nacionalne sigurnosti, a objavljivanjem kojega bi nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili državne interese Republike Hrvatske dostupno je na korištenje po isteku pedeset godina od njegova nastanka, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke (matice, liječnička dokumentacija, osobni dosjei, sudski, porezni i financijski spisi i sl.) dostupno je za korištenje sedamdeset godina nakon nastanka, odnosno stotinu godina od rođenja osobe na koju se odnosi.

Korištenje arhivskog gradiva privremeno se može uskratiti u slučaju oštećenosti, ako se nalazi u stručnoj obradi ili ako se njime već koristi drugi korisnik.

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke