hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Korištenje arhivskog gradiva

Pravo korištenja arhivskog gradiva imaju svi građani i pravne osobe pod istim uvjetima sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997, NN 64/00, NN 65/09, NN 125/11-Kazneni zakon, NN 46/17), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva u arhivu (NN 67/1999) i Cjeniku usluga Državnog arhiva u Zadru.

 

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Uredovno vrijeme čitaonice svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

tel. 023 211 530

e-mail: drzavni-arhiv.zadar@zd.t-com.hr, dazd@dazd.hr

 

Arhivsko i knjižnično gradivo može se koristiti samo u čitaonici DAZD-a, u kojoj se daju obavijesti o arhivskom gradivu, ispunjavaju prijavnice i podnose narudžbe za korištenje arhivskog i knjižničnog gradiva te narudžbe za izradu preslika izvornog arhivskog gradiva. U čitaonici Arhiva korisnicima su na raspolaganju arhivska obavijesna pomagala i priručna zbirka. U jednom danu može se dobiti na korištenje najviše šest arhivskih kutija ili svežnjeva, šest mikrofilmskih svitaka i šest knjiga iz arhivske knjižnice, ne računajući obavijesna pomagala. Za izradu preslika se plaća naknada.

Korisnicima nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova i zbirki, kao i njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti zahtjev ravnatelju DAZD-a. Državni arhiv u Zadru pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga. Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu promidžbe ili stjecanja dobiti, kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija izvornog arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje Arhiva. Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija ili gradiva prema posebnom ugovoru koji se sklapa s korisnikom.

 

Prijamni ured

Uredovno vrijeme prijamnog ureda svakim radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

tel. 023 211 530; 023 312 486

fax: 023 214 908

 

U prijamnom uredu Arhiva zaprimaju se zahtjevi i izdaju ovjerene isprave na osnovi podataka iz arhivskog i registraturnog gradiva ( razni ugovori, presude, dosudnice, agrari, radni staž, građevinske i uporabne dozvole, projekti itd.) Za izdavanje preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga DAZD-a.

Zahtjevi se zaprimaju osobno uz predočenje osobne isprave, a ako se zahtjev šalje poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, potrebno je priložiti preslik osobne isprave.

 

Sabirni centar Novalja DAZD-ASC-NO

Uredovno vrijeme prijamnog ureda svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.
Čitaonica Arhivskog sabirnog centra u Novalji otvorena je svakim radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

tel. 053 663 216

e-mail: asc-no@dazd.hr

 

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije AZDN

Uredovno vrijeme čitaonice svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

tel. 023 208-662

e-mail: arh.zad.nad@gmail.com, azdn@dazd.hr

 

Javni sadržaji

U izložbenoj dvorani DAZD-a povremeno se postavljaju izložbe arhivskog gradiva ili izložbe koje priređuju druge ustanove ili pojedinci. Izložbe se mogu razgledati u uredovnom vremenu Arhiva ujutro od 9.00 do 13.00 sati te izvan uredovnog vremena Arhiva u popodnevnim satima od 17.00 do 20.00 sati.

 

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke