hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Knjige

dazd
Josip Kolanović
Vodič Državnoga arhiva u Zadru
Knjiga I - II

Zadar, 2014.

dazd Oliver Modrić, Josip Kolanović
Vodič arhiva Zadarske nadbiskupije
Zadar, 2013.

dazd Stijepo Obad, Serđo Dokoza, Suzana Martinović
Južne granice Dalmacije
od 15. stoljeća do danas
(treće, dopunjeno izdanje)

Zadar, 2013.

dazd Marko Rimac
Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine
Treći dio, Gornji kotar

Zadar, 2012.

dazd Marko Rimac, Goran Mladineo
Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine
Drugi dio, Srednji kotar

Zadar, 2011.

dazd Marko Rimac, Goran Mladineo
Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine
Prvi dio, Donji kotar

Zadar, 2009.

dazd Hrvoje Manenica
Mletački i austrijski katastri mjesta Borovci - Metković XVIII. i XIX. stoljeća
Zadar, 2011.

dazd Dubravka Kolić
Carsko - kraljevsko namjesništvo u Zadru 1814. - 1918.
Institucija i gradivo

Zadar, 2010.

dazd Milko Brković, Ivana Ćubela, Suzana Martinović
Dalmatinska zagora na mletačkim katastrima XVII. i XVIII. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru
Zadar, 2007.

dazd Robert Leljak
Inventar fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru godine 1325. - 1385., svezak 1.
Zadar, 2006.

dazd Stijepo Obad, Serđo Dokoza, Suzana Martinović
Južne granice Dalmacije od 15. st. do danas
Zadar, 2005.

dazd Josip Kolanović, Robert Leljak
Andrija pok. Petra iz Cantùa Bilježnički zapisi 1353. -1355.
Zadar, 2001.

dazd Josip Kolanović, Robert Leljak
Andrija pok. Petra iz Cantùa Bilježnički zapisi 1355. - 1356.
Zadar, 2003.

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke