hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Stručni ispiti za djelatnike u pismohranama

Stručni seminar za djelatnike u pismohranama 15. i 16. svibnja 2018.

10.04.2018.

Seminar za djelatnike u pismohranama

Djelatnici u pismohranama državnih tijela, tijelima lokalne samouprave i uprave, javnim ustanovama te drugi stavartelji i imatelji obvezni su položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnoga gradiva.

Ispiti se polažu prema programu koji je propisan Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004).

Državni arhiv u Zadru, sukladno zakonskim propisima i svojim obvezama, organizira pripremni tečaj za polaganje srtučnog ispita. Polaznici tečaja nakon predavanja arhivskih stručnjaka za ovo područje dobivaju priručnik s pitanjima i Zbirku propisa iz arhivskog poslovanja u Republici Hrvatskoj. Budući da je tečaj namijenjen djelatnicima iz ustanova u neposrednoj nadležnosti Državnoga arhiva u Zadru, za tečaj se mogu prijaviti i druge zainteresirane osobe.

Ispit se polaže ispred Povjerenstva Hrvatskog državnog arhiva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. Ukoliko ima dovoljan broj kandidata HDA i DAZD organiziraju polaganje ispita u Zadru.

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke