hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Arhivski fondovi i zbirke

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.1.2. MLETAČKA UPRAVA U DALMACIJI I ISTRI DO 1797.

POKRAJINSKA UPRAVA
[0001] Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (1597.-1797.)
[0388] Dukali i terminacije (1409.-1797.)
[0002] Mletački dragoman (16. st. -1797.)
[0003] Sindici inkvizitori za Dalmaciju i Albaniju (1748.-1795.)
[0004] Mletački fiskalni savjetnik (1622.-1797.)
[0005] Mletački katastri. Katastarske knjige (1597.-1797.)
[0006] Mletački katastri. Mape "Grimani" (1597.-1797.)
[0007] Mletački katastri. Pisma vještaka mjernika (1597.-1797.)
[0008] Mletački katastri. Mape Knina i Imotskog (1597-1797.)
[0381] Mletački katastri. Mape Dalmacije (1701-1800.)
[0023] Sindici avogadori (1420-1621.)

OPĆINE/KOMUNE
[0009] Općina Brač (12.st.-1797.)
[0010] Općina Hvar (12. st.-1797.)
[0011] Općina Korčula (12. st.- 1797.)
[0012] Općina Nin (12. st.-1797.)
[0013] Općina Pag (12. st.-1797.)
[0014] Općina Rab (12. st.-1797.)
[0015] Općina Skradin (1684-1797.)
[0016] Općina Split (1060-1797.)
[0017] Općina Šibenik (12. st.-1797.)
[0018] Općina Trogir (12. st.-1797.)
[0019] Općina Zadar (12. st. - 1797.)
[0020]Općina Zadar. Knez Zadra (1105. st.-1797.)
[0021] Općina Zadar. Kapetan Zadra (1410. st.-1797.)
[0022] Općina Zadar. Veliki sudbeni dvor (12. st.-1797.)
[0024] Općina Zadar. Pomorski sud (13. st.-15.st.)
[0025] Providurstvo Makarska (1646. st.-1797.)
[0026] Providurstvo Omiš (1444. st.-1797.)

BILJEŽNICI
[0027] Bilježnici Paga (1310. st.-1797.)
[0028] Bilježnici Raba (12. st.-1797.)
[0029] Bilježnici Skradina (1725.-1797.)
[0579] Bilježnici Splita (1341.-1774.)
[0030] Bilježnici Šibenika (1386.-1797.)
[0031] Bilježnici Zadra (1279.-1797.)

A.1.3. PRVA AUSTRIJSKA UPRAVA U DALMACIJI (1797. 1805.)

POKRAJINSKA UPRAVA
[0032] Dvorska komisija za Istru, Dalmaciju i Albaniju (1797. -1798)
[0033] Vlada za almaciju (1798. -1806)
[0034] Dvorski komesar za Dalmaciju P. Goëss (1802. -1804)
[0035] Guverner Dalmacije barun T. de Brady (1804. -1806)
[0036] Komorna uprava za Dalmaciju (1804. -1806)
[0037] Ravnateljstvo desetina za Dalmaciju (1802. -1806)
[0038] Fiskalni savjetnik (1797. -1806)
[0039] Centralna blagajna u Zadru (1797. -1806)
[0040] Računovodstvo Vlade Kraljevine Dalmacije (1798. -1806)

KOTARSKA UPRAVA
[0041] Mjesno starješinstvo Brača u Supetru (1798. -1806)
[0042] Mjesno starješinstvo Knin (1798. -1806)
[0043] Mjesno starješinstvo Korčula (1798. -1806)
[0044] Mjesno starješinstvo Makarska (1798. -1806)
[0045] Mjesno starješinstvo Pag (1798. -1806)
[0046] Mjesno starješinstvo Rab (1798. -1806)
[0047] Mjesno starješinstvo Skradin (1798. -1806)
[0048] Mjesno starješinstvo Split (1797. -1806)
[0050] Mjesno starješinsto Zadar (1797. -1806)
[0052] Fiskalna komora Hvar (1797. -1806)
[0053] Fiskalna komora Split (1797. -1806)
[0054] Fiskalna komora Šibenik (1797. -1806)

A.1.6. FRANCUSKA UPRAVA U HRVATSKIM ZEMLJAMA (1806.-1813.)

POKRAJINSKA UPRAVA
[0055] Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor (veljača-srpanj 1806.)
[0056] Privremena francuska vlada u Zadru (1806.)
[0057] Generalno providurstvo Dalmacije u Zadru (1806. -1809.)
[0058] Ekonom providurstva u Zadru (1806. -1810.)
[0059] Generalni providur Vicko Dandolo. tajni arhiv (1806. -1810.)
[0060] Načelnik javne nastave B. Benincasa u Zadru (1806. -1809.)
[0061] Računovodstvo i financijski ured u Zadru (1806. -1813.)
[0062] Centralni inspektorat za bogoštovlje i upravu upražnjenih dobara (1807. -1811.)
[0063] Kraljevska uprava državnih dobara u Zadru (1806. -1809.)
[0064] Fiskalni savjetnik u Zadru (1806. -1810.)
[0065] Centralna blagajna u Zadru (1806. -1813.)
[0066] Centralni inspektor za šume i rude Dalmacije (1807. -1810.)
[0067] Centralni inspektorat policije u Zadru (1806. -1806.)
[0068] Komeserijat "Administracije Opinel" u Zadru (1809. -1809.)
[0069] Generalni komesarijat "Alta polizia" u Zadru (1809. -1810.)
[0070] Generalni komeserijat policije u Zadru (1810. -1812.)
[0071] Generalni komesarijat vojne Vlade za Dalmaciju (1809. -1810.)
[0072] Generalni civilni i vojni komesarijat. Tajni spisi (1809. -1810.)
[0073] Pokrajinska intendenca za Dalmaciju u Zadru (1810. -1813.)
[0074] Pokrajinska intendenca Kvarnerskih otoka u Krku (1809.)
[0075] Intendenca Pokrajine Dubrovnik i kotor u dubrovniku (1808. -1814.)
[0076] Inspektorat za vode i šume u Zadru (1810. -1813.)
[0077] Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora u Zadru (1810. -1813.)
[0078] Direktor poreza u Zadru (1810. -1814.)

OKRUŽNA I KOTARSKA UPRAVA
[0079] Kraljevska delegacija Vlade Makarska (1807. -1811.)
[0085] Kraljevska Poddelegacija Vlade Makarska (1811. -1816.)
[0080] Kraljevska delegacija Vlade Split (1806. -1813.)
[0110] Kraljevska Poddelegacija Vlade Split (1813. -1816.)
[0081] Kraljevska delegacija Vlade Zadar (1807. -1813.)
[0082] Kraljevska Poddelegacija Vlade Brač u Supetru (1807. -1813.)
[0083] Kraljevska Poddelegacija Vlade Knin (1807. -1813.)
[0084] Kraljevska Poddelegacija Vlade Korčula (1807. -1813.)
[0086] Kraljevska Poddelegacija Vlade Trogir (1807. -1809.)
[0492] Inspektor za bogoštovlje Kantona Omiš (1807.-1811.)
[0087] Inspektorat za bogoštovlje Kantona Trogir (1807. -1811.)

A.1.7. DRUGA AUSTRIJSKA UPRAVA U DALMACIJI 1813. -1918.

POKRAJINSKA UPRAVA
[0088] Vlada / Namjesništvo za Dalmaciju (1813. -1918.)
[0089] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Građevinski odsjek (1820. -1918.)
[0563] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Sanitarni kordon prema turskoj granici (1820. -1821.)
[0564] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Razgraničenje na području Kleka i Sutorine (1833.-1880.)
[0090] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Zaklade u Dalmaciji (1813.-1918.)
[0561] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Primaljska škola u Zadru. Osnivanje(1820.-1904.)
[0543] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Društva u Dalmaciji (1833.-1918.)
[0562] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Kazališta u Dalmaciji (1805.-1904.)
[0566] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Arheološki muzej u Zadru (1836.-1920.)
[0551] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Zadruge u Dalmaciji (1865.-1914.)
[0091] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Dijecezanski spisi (1813. -1918.)
[0092] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Feudalna komora i Pokrajinska komisija za alodizaciju feuda (1813. -1918.)
[0093] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Odjel za heraldička pitanja i Heraldička komisija u Zadru (1816. -1887.)
[0094] Dalmatinski sabor -Zemaljski odbor u Zadru (1861. -1913.)
[0095] Baždarski ured u Zadru (1876. -1918.)
[0496] C. Kr. Pokrajinski rudarski ured (1819.-1918.)
[0382] Uprava katastarskih izmjera u Zadru (1823 . -1839.)
[0097] Redarstveno ravnateljstvo u Zadru (1814. -1918.)
[0098] Pokrajinsko školsko vijeće u Zadru (1869. -1918.)
[0099] Pokrajinsko financijsko ravnateljstvo u Zadru (1813. -1918.)
[0100] Pokrajinsko državno računovodstvo u Zadru (1819. -1866.)
[0101] Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (1840. -1854.)
[0116] Talijanski konzulat u Zadru (1867. -1915.)

OKRUŽNA UPRAVA
[0102] Okružno poglavarstvo u Zadru (1816. -1865.)
[0104] Kotarsko poglavarstvo u Zadru (1868. -1918.)
[0103] Financijsko ravnateljstvo u Zadru (1854. -1918.)
[0105] Kotarsko školsko vijeće (1869. -1918.)

KOTARSKA I GRADSKA UPRAVA
[0111] Komesarijat Vlade Korčula (1813. -1819.)
[0106] Kotarsko poglavarstvo Obrovac (1823. -1868.)
[0107] Kotarsko poglavarstvo Pag (1816. -1868.)
[0108] Kotarsko poglavarstvo Rab (1823. -1868.)
[0109] Kotarsko poglavarstvo Zadar (1821. -1868.)
[0112] Serdarija Nin (1820. -1850.)
[0113] Serdarija Pag (1820. -1850.)
[0114] Serdarija Rab (1820. -1850.)
[0115] Općina Zadar (1864. -1918.)
[0499] Općina Sali (1844.-1918.)

A.3.1. HRVATSKE ZEMLJE U OKVIRU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1918. -1941.

GRADSKA I OPĆINSKA POGLAVARSTVA
[0555] Općina Sali (1918.-1940.)
[0123] Općina Silba (1918. -1941.)
[0124] Poreska uprava Biograd (1924. -1941.)
[0523] Poreska uprava Pag (1908.-1941.)
[0125] Poreska uprava Preko (1927. -1941.)
[0126] Lučka kapetanija Biograd (1930. -1941.)
[0127] Lučko zastupništvo Novigrad (1918. -1941.)
[0128] Lučko zastupništvo Sali (1925. -1941.)
[0129] Lučko zastupništvo Silba (1923. -1941.)

A.3.2. TALIJANSKA UPRAVA U DIJELU DALMACIJE 1918.-1943.
[0130] Jugoslavenski konzulat u Zadru (1921. -1941.)

POKRAJINSKA UPRAVA
[0117] Namjesništvo za Dalmaciju, dalmatinske o korčulanske otoke u Zadru (1918. -1921.)
[0118] Građansko povjerenstvo za Zadar i okupiranu Dalmaciju u Zadru (1918. -1921.)
[0119] Ured za školstvo u Zadru (1919. -1924.)
[0120] Prefektura u Zadru. Spisi opcija (1921. -1943.)
[0121] Općina Zadar (1918. -1943.)
[0582] Općina Zadar. Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika (1935.-1943.)
[0122] Kraljevski Tehnički ured (1924. -1943.)

A.4. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1941. DO 1945.

A.4.1. NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET 1941. -1945.

OKRUŽNA I KOTARSKA UPRAVA
[0488] Kotarski NOO Benkovac 1943/1944 Fragmenti.
[0488] Kotarski NOO Biograd 1943/1944. Fragmenti.
[0488] Kotarski NOO Knin 1944. Fragmenti.
[0488] Kotarski NOO Preko 1942/1944. Fragmenti.
[0488] Kotarski NOO Promina-Miljevci 1944. Fragmenti.

OPĆINSKA UPRAVA
[0489] Općinski NOO Benkovac 1944/1945. Fragmenti.
[0489] Općinski NOO Biograd 1942/1944. Fragmenti.
[0489] Općinski NOO Novigrad 1943/1944. Fragmenti.
[0489] Općinski NOO. Obrovac 1944. Fragmenti.
[0489] Općinski NOO Pašman 1943. Fragmenti.
[0489] Općinski NOO Preko 1943. Fragmenti.
[0489] Općinski NOO Smilčić 1943/1944. Fragmenti.

 

MJESNA UPRAVA
[0131] Mjesni NOO Dragove (1942. -1945.)
[0132] Mjesni NOO Filipjakov (1943. -1945.)
[0133] Mjesni NOO Pag (1943. -1945.)
[0134] Mjesni NOO Zaglav (1942. -1945.)
[0490] Mjesni NOO Dobropoljci 1943/1944. Fragmenti.
[0490] Mjesni NOO Lišane-Tinj 1943/1944. Fragmenti.
[0490] Mjesni NOO Neviđane 1943. Fragmenti.
[0490] Mjesni NOO Vučjak 1944- Fragmenti.
[0490] Mjesni NOO Zaglav 1944. Fragmenti.

A.4.2. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA 1941. -1945.
[0487] Kotarska oblast NDH Benkovac 1941. -1944. Fragmenti.
[0487] Kotarska oblast NDH Biograd 1944. Fragmenti.
[0487] Kotarska oblast NDH Novalja 1945. Fragmenti.
[0487] Kotarska oblast NDH Pag 1944/1945. Fragmenti.

A.5. SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA OD 1945. DO 1990.

OKRUŽNA I KOTARSKA UPRAVA
[0135] Okružni narodni odbor Zadar (1943. -1946.)
[0136] Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Zadar (1944. -1946.)
[0151] Okružna uprava narodnih dobara Zadar (1945. -1946.)
[0137] Narodni odbor kotara Benkovac (1945. -1955.)
[0138] Narodni odbor kotara Biograd (1945. - 1947.)
[0139] Narodni odbor kotara Knin (1945. -1955.)
[0545] Narodni odbor kotara Obrovac (1944.-1946.)
[0140] Narodni odbor kotara Preko (1945. -1947.)
[0141] Narodni odbor kotara Zadar (1945. -1962.)
[0142] Narodni odbor kotara Zadar-otoci (1950. -1952.)
[0549] Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac (1945.-1946.)
[0550] Kotarska komisija za ratnu štetu Biograd (1945. -1946.)
[0143] Kotarska komisija za ratnu štetu Knin (1945. -1946.)
[0547] Kotarska komisija za ratnu štetu Obrovac (1945. -1946.)
[0144] Kotarska komisija zaratnu štetu Zadar (1945. -1946.)
[0467] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac (1947.-1948.)
[0466] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Biograd (1947.-1948.)
[0468] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Pag (1947.-1948.)
[0469] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Zadar (1947.-1948.)
[0470] Gradska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Zadar (1947 . -1948.)
[0572] Skupština općine Benkovac (1963.-1990.)
[0571] Skupština općine Biograd (1963.-1990.)
[0578] Skupština općine Obrovac (1963.-1990.)
[0429] Skupština općine Pag (1963 . -1990.)
[0146] Skupština općine Zadar (1963 . -1990.)
[0494] Samoupravna interesna zajednica (SIZ) u oblasti kulture Skupštine općine Zadar (1975.-1990.)
[0435] Lučka kapetanija Zadar (1945 -)

GRADSKA UPRAVA
[0149] Narodni odbor grada Zadra (1945. -1955.)
[0152] Stambena uprava Biograd (1952. -1957.)
[0153] Stambena uprava Zadar (1952. -1957.)

NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE
[0389] Narodni odbor gradske općine Benkovac (1952. - 1962.)
[0546] Narodni odbor gradske općine Biograd (1952. -1962.)
[0482] Narodni odbor gradske općine Knin (1955 - 1963.)
[0481] Narodni odbor gradske općine Zadar (1955 - 1962.)
[0150] Narodni odbor gradske općine Zadar - Vanjski (1952. -1955.)

OPĆINSKA UPRAVA
[0154] Narodni odbor općine Božava (1952. -1962.)
[0155] Narodni odbor općine Iž Veli (1952. -1962.)
[0156] Narodni odbor općine Molat (1952. -1962.)
[0157] Narodni odbor općine Nin (1952. -1962.)
[0158] Narodni odbor općine Novalja (1952. -1955.)
[0159] Narodni odbor općine Novigrad (1952. -1962.)
[0160] Narodni odbor općine Pag(1952. -1962.)
[0526] Narodni odbor općine Pašman (1952. -1955.)
[0507] Narodni odbor općine Poličnik (1954. -1955.)
[0161] Narodni odbor općine Posedarje (1952. -1962.)
[0162] Narodni odbor općine Preko (1952. -1962.)
[0163] Narodni odbor općine Ražanac (1952. -1962.)
[0530] Narodni odbor općine Rodaljica (1954. -1955.)
[0390] Narodni odbor općine Sali (1952. -1962.)
[0164] Narodni odbor općine Silba (1952. -1962.)
[0392] Narodni odbor općine Smilčić (1952. -1962.)
[0393] Narodni odbor općine Stankovci (1952. -1962.)
[0391] Narodni odbor općine Zemunik Donji (1952. -1962.)

MJESNA UPRAVA
[0166] Mjesni narodni odbor Banj (1945. -1950.)
[0559] Mjesni narodni odbor Benkovac (1945. -1950.)
[0167] Mjesni narodni odbor Bibinje (1945. -1952.)
[0168] Mjesni narodni odbor Biograd (1945. -1950.)
[0540] Mjesni narodni odbor Bjelina (1948. -1952.)
[0169] Mjesni narodni odbor Bokanjac (1945. -1950.)
[0170] Mjesni narodni odbor Božava (1945. -1952.)
[0171] Mjesni narodni odbor Brbinj (1945. -1952.)
[0172] Mjesni narodni odbor Briševo (1945. -1952.)
[0539] Mjesni narodni odbor Bruška (1947. -1952.)
[0542] Mjesni narodni odbor Buković (1948.)
[0538] Mjesni narodni odbor Ceranje Gornje (1950. -1952.)
[0173] Mjesni narodni odbor Debeljak (1945. -1952.)
[0174] Mjesni narodni odbor Diklo (1945. -1950.)
[0175] Mjesni narodni odbor Dobropoljana (1945. -1952.)
[0520] Mjesni narodni odbor Dobropoljci (1945. -1952.)
[0176] Mjesni narodni odbor Dračevac Ninski (1945. -1950.)
[0525] Mjesni narodni odbor Dračevac Zadarski (1948. -1951.)
[0177] Mjesni narodni odbor Draga (1945. -1952.)
[0178] Mjesni narodni odbor Dragove (1945. -1952.)
[0179] Mjesni narodni odbor Filipjakov (1945. -1952.)
[0517] Mjesni narodni odbor Galovac (1948. -1952.)
[0512] Mjesni narodni odbor Gorica (1947. -1952.)
[0514] Mjesni narodni odbor Islam Latinski (1950.)
[0180] Mjesni narodni odbor Ist (1945. -1952.)
[0181] Mjesni narodni odbor Iž Mali (1945. -1952.)
[0182] Mjesni narodni odbor Iž Veli (1945. -1952.)
[0148] Mjesni narodni odbor Knin (1944. -1951.)
[0183] Mjesni narodni odbor Kolan (1945. -1952.)
[0536] Mjesni narodni odbor Korlat (1947. -1952.)
[0184] Mjesni narodni odbor Kožino (1945. -1952.)
[0185] Mjesni narodni odbor Kraj (1945. -1950.)
[0518] Mjesni narodni odbor Lišane Ostrovičke (1946. -1952.)
[0186] Mjesni narodni odbor Luka (1945. -1952.)
[0187] Mjesni narodni odbor Molat (1942. -1952.)
[0189] Mjesni narodni odbor Mrljane (1943. -1952.)
[0188] Mjesni narodni odbor Murvica (1944. -1952.)
[0190] Mjesni narodni odbor Neviđane (1942. -1952.)
[0395] Mjesni narodni odbor Novigrad (1944. -1952.)
[0191] Mjesni narodni odbor Olib (1943. -1952.)
[0192] Mjesni narodni odbor Pag (1945. -1952.)
[0193] Mjesni narodni odbor Pakoštane (1943. -1952.)
[0537] Mjesni narodni odbor Parčići (1948. -1952.)
[0194] Mjesni narodni odbor Pašman (1943. -1952.)
[0541] Mjesni narodni odbor Perušić (1945. -1952.)
[0195] Mjesni narodni odbor Petrčane (1943. -1952.)
[0196] Mjesni narodni odbor Poličnik (1944. -1952.)
[0451] Mjesni narodni odbor Poljica (1947. -1952.)
[0451] Mjesni narodni odbor Posedarje (1945.-1952.)
[0197] Mjesni narodni odbor Premuda (1944. -1952.)
[0535] Mjesni narodni odbor Pristeg (1947. -1951.)
[0516] Mjesni narodni odbor Privlaka (1946. -1952.)
[0198] Mjesni narodni odbor Raštane (1943. -1950.)
[0519] Mjesni narodni odbor Raštević (1948. -1950.)
[0199] Mjesni narodni odbor Rava (1942. -1952.)
[0200] Mjesni narodni odbor Sali (1942. -1952.)
[0201] Mjesni narodni odbor Savar (1942. -1952.)
[0203] Mjesni narodni odbor Sestrunj (1943. -1952.)
[0202] Mjesni narodni odbor Silba (1942. -1952.)
[0511] Mjesni narodni odbor Smoković (1946. -1952.)
[0204] Mjesni narodni odbor Soline (1942. -1952.)
[0205] Mjesni narodni odbor Starigrad (1946. -1948.)
[0206] Mjesni narodni odbor Sukošan (1943. -1952.)
[0585] Mjesni narodni odbor Škabrnja (1947. -1951.)
[0207] Mjesni narodni odbor Tkon (1942. -1952.)
[0415] Mjesni narodni odbor Tribanj (1947. -1952.)
[0208] Mjesni narodni odbor Turanj (1944. -1952.)
[0209] Mjesni narodni odbor Veli Rat (1942. -1952.)
[0506] Mjesni narodni odbor Vinjerac (1946. -1952.)
[0484] Mjesni narodni odbor Vir (1948. -1952.)
[0510] Mjesni narodni odbor Visočane (1947. -1950.)
[0210] Mjesni narodni odbor Vrgada (1944. -1952.)
[0485] Mjesni narodni odbor Vrsi (1944. -1952.)
[0211] Mjesni narodni odbor Zaglav (1945. -1952.)
[0212] Mjesni narodni odbor Zapuntel (1942. -1952.)
[0414] Mjesni narodni odbor Zaton (1946. -1952.)
[0394] Mjesni narodni odbor Zemunik Gornji (1944. -1952.)
[0213] Mjesni narodni odbor Ždrelac (1943. -1952.)
[0214] Mjesni narodni odbor Žman (1942. -1952.)
[0544] Mjesni narodni odbori kotara Benkovac i Zadar. Fragmenti 1945.-1952.
[0548] Mjesni narodni odbori kotara Knin. Fragmenti 1944.-1955.

A.7. PARAUPRAVNA TIJELA 1990. -1995.
[0436] SAO Krajina. Skupština općine Benkovac (1991.-1995.)
[0442] SAO Krajina. Skupština općine Obrovac (1991. -1995.)

B. PRAVOSUĐE

B.1.2. PRAVOSUĐE DO 1848.
[0216] Prizivni sud Dubrovnik (1812. -1815.)
[0217] Prizivni sud Zadar (1797. -1918.)
[0218] Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Dubrovniku (1812 . -1815.)
[0219] Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Zadru (1807. -1918.)
[0220] Prvostupanjski sud u Zadru (1806.-1813.)

B.1.2. POMIRBENI SUDOVI
[0232] Pomirbeni sud Brač (1798. -1819.)
[0233] Pomirbeni sud Knin (1807. -1820.)
[0235] Pomirbeni sud Nin (1798 . -1811.)
[0236] Pomirbeni sud Obrovac (1807.-1813.)
[0234] Pomirbeni sud Opuzen, Metkoveć (1807. -1813.)
[0237] Pomirbeni sud Pag (1806. -1819.)
[0238] Pomirbeni sud Rab (1806.-1819.)
[0239] Pomirbeni sud Skradin (1798. -1820.)
[0240] Pomirbeni sud Zadar (1807. -1820.)
[0241] Pomirbeni sud za zadarske otoke - Sutomišćica (1811. -1820.)

B.1.8 BILJEŽNICI
[0051] Bilježnici Knina (1788/1808.)
[0573] Bilježnici Paga (1690/1821.)
[0574] Bilježnici Raba (1800/1831.)
[0575] Bilježnici Skradina (1806/1823.)
[0576] Bilježnici Šibenika (1786/1835.)
[0577] Bilježnici Zadra (1768/1847.)

B.2. PRAVOSUĐE 1820/1848.-1918.
[0215] Zemaljski sud u Zadrur (1869. -1918.)
[0222] Kotarski sud Biograd (1876. -1918.)
[0229] Kotarski sud Rab (1820. -1918.)
[0231] Kotarski sud u Zadru (1820. -1918.)

B.3-4. PRAVOSUĐE 1918. -1945.
[0221] Kotarski sud (Sreski sud) Benkovac (1847. -1943.)
[0223] Kotarski sud (Sreski sud) Drniš (1820. -1943.)
[0224] Kotarski sud(Sreski sud) Knin (1820. -1943.)
[0396] Kotarski sud (Sreski sud) Nin (1940. -1943.)
[0226] Kotarski sud Obrovac (1820. -1949)
[0227] Kotarski sud (Sreski sud) Pag (1820. -1943.)
[0228] Kotarski sud (Sreski sud) Preko (1927. -1943.)

B.3.4. JAVNI BILJEŽNICI
[0478] Javni bilježnik Dušan Jurković- Benkovac (1930. -1942.)
[0587] Javni bilježnik Silvio Benvenuti (1938.-1943.)
[0589] Javni bilježnik Petar Belamarić, Biograd (1930.-1943.)
[0513] Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari –Latus, Knin (1855.-1861.)
[0588] Javni bilježnik Ivo Stanoš, Biograd (1927.-1935.)
[0590] Javni bilježnik Ferdinand Ivačić, Biograd (1891.-1893.)

B.5. PRAVOSUĐE 1945.-1990.
[0455] Okružni sud Zadar (1945. -1990.)
[0568] Općinski narodni sud Benkovac (1944.-1945.)
[0471] Općinski (Kotarski sud) Benkovac (1945.-1990.)
[0480] Kotarski sud Obrovac (1955. -1962.)
[0569] Općinski narodni sud Smilčić (1944.-1945.)
[0570] Općinski narodni sud Stankovici (1944.-1945.)
[0465] Općinski (Kotarski (sud) Zadar(1945 -1990.)
[0242] Okružno javno tužilaštvo Zadar (1945. -1990.)
[0462] Općinsko državno odvjetništvo (tužilaštvo) Zadar (1963. -1990.)
[0463] Općinsko javno pravobraniteljstvo - Zadar, Biograd, Obrovac (1955. -1990.)
[0450] Javni bilježnikAlkica Kolega Zubčić (1995.-2007.)

C. VOJNE JEDINICE I USTANOVE

[0243] Zapovjednik bivših mletačkih oficira pukovnik Ivan Jelić - Zadar (1806. -1809.)
[0583] Narodna straža Split (1813.-1820.)
[0244] Posadni sud u Zadru (1879. -1918)
[0441] Sanitetski stožer Sjeverne Dalmacije – Zadar (1991. -1996)

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

SREDNJE ŠKOLE
[0246] Hrvatska gimnazija - Zadar (1897. -1921.)
[0247] Radnička gimnazija - Zadar (1947. -1953.)
[0245] Učiteljska škola Knin - Knin (1945. -1950.)
[0397] Učiteljska škola u Zadru - Zadar (1945. -1965.)
[0248] Ekonomsko-poljoprivredna škola - Zadar (1958. -1962.)
[0249] Škola za bolničare s praktičnom obukom - Zadar (1955. -1964.)
[0443] Medicinska škola "Ante Kuzmanić" - Zadar (1958.- )
[0398] Škola učenika u privredi - Biograd (1949. -1953.)
[0427] Državna industrijska škola - Zadar (1945. -1963.)

DOPUNSKO OBRAZOVANJE
[0253] Narodno sveučilište - Zadar (1949. -)
[0400] Učiteljski tečaj Oblasnog NOO Dalmacije, Filip-Jakov, Preko (1944. -1945.)
[0421] Politička škola Zadar - Zadar (1973. -1990.)
[0531] Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Split.
Prosvjetno pedagoška služba Zadar (1965.-1981.)

OSNOVNE/PUČKE ŠKOLE
[0250] Osnovna mješovita škola talijanske manjine - Zadar (1946. -1953.)
[0403] Osnovna škola "Petar Preradović" - Zadar (1947-.)

ĐAČKI DOMOVI
[0256] Srednjoškolski Đački dom - Knin (1945. -1954.)
[0401] Đački dom "Nenad Parenta" - Zadar (1945. -1966.)

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

[0251] Državni arhiv Zadar (1624-.)
[0515] Plemičko kazalište u Zadru (1781.-1883.)
[0252] Kazalište "Verdi" Zadar (1865. -1944.)
[0254] Urednik "Kraljskog dalmatina" B. Benincasa - Zadar (1806. -1808.)
[0255] Uredništvo "Objavitelja dalmatinskog" - Zadar (1867. -1920.)

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

[0258] Opća bolnica (Medicinski centar) ZADAR - Zadar (1945-)
[0257] Dom zdravlja Zadar (1948. -1962.)
[0402] Dječji dom "Vladimir Nazor" - Zadar (1946. -1961.)

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

G.1. RAZDOBLJE DO 1945.
[0259] Udruženje trgovaca Preko (1933. -1941.)
[0260] Tvornica maraskina "Francesco Drioli" - Zadar (1768. -1943.)
[0404] Tvornica pića "Excelsior" Zadar (1821. -1944.)

G.2. RAZDOBLJE SOCIJALIZMA

KOMORE
[0501] Obrtnički zbor Biograd (1945.-1947.)
[0266] Kotarska zanatska komora Benkovac (1950. -1955.)
[0267] Kotarska zanatska komora Zadar (1950. -1962.)
[0268] Trgovinska komora Zadar (1954. -1962.)
[0269] Ugostiteljska komora Zadar (1955. -1962.)
[0522] Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Zadar (1952.-1955.)
[0270] Poljoprivredno-šumarska komora Zadar (1960. -1962.)

UDRUŽENJA I SAVEZI
[0261] Udruženje trgovaca Zadar (1945. -1947.)
[0399] Savez poljoprivrednih zadruga kotara/općine Benkovac (1947.-1962.)
[0262] Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga - Zadar (1947. -1958.)
[0263] Kotarski zadružni savez - Zadar (1955. -1962.)
[0264] Turistički savez kotara Zadar (1955. -1962.)
[0265] Savez zadružni vinogradarsko-voćarski poslovni - Zadar (1957. -1962.)

ZADRUGE
[0521] Seljačke radne zadruge (1949.-1952.)
[0299] Poljoprivredna zadruga Islam Latinski (1958. -1961.)
[0300] Poljoprivredna zadruga Novalja (1949. -1956.)
[0500] Poljoprivredna zadruga Sestrunj (1932/1961.)
[0504] Poljoprivredna zadruga Soline (1936/1960.)
[0301] Poljoprivredna zadruga Starigrad (1946. -1948.)
[0503] Poljoprivredna zadruga Veli rat (1943/1955.)
[0457] Poljoprivredna zadruga „Iskra” – Vir (1956.-2004.)
[0302] Poljoprivredna zadruga Vrgada (1951. -1955.)
[0408] Poljoprivredna zadruga Vrsi (1945. -1981.)
[0304] Ribarska zadruga Iž Mali (1949. -1956.)
[502] Ribarsko-proizvođačka zadruga Soline (1906/1962.)
[0440] Ribarska zadruga Veli rat (1906. -1943. 1948. -1950.)
[0303] Brodograditeljska zadruga Savar (1947. -1951.)

RATARSTVO, STOČARSTVO, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

[0432] Poljoprivredni kombinat Ravni kotari - Zadar (1945. -1995.)
[0458] „Agrozadar” – Zadar, Smilčić (1955.-2002.)
[0459] „Zeleni centar” – Zadar (1993.-2003.)
[0460] RO „Voćarstvo i vinogradarstvo” – Zadar (1954.-1996.)
[0448] Farma krava "Bokanjac" - Zadar (1955.-2003.)
[0284] Kotarsko ribarsko poduzeće "Greben" Zadar (1948. -1949.)
[0476] “Insula”. Poduzeće za promet ribom Zadar (1990. – 1998.)
[0306] Međunarodni sajam ribarstva u Zadru (1957. -1961.)

INDUSTRIJA, RUDARSTVO I ENEERGETIKA
[0271] Boksitni rudnici - Drniš (1945. -1967.)
[0273] Tvornica kruha "Danilo Štampalija" - Zadar (1953 - )
[0274] Trgovačko uslužno poduzeće „Mehanizacija” Zadar (1951-1952.)
[0437] Tekstilna industrija Zadar (1945.-2001.); 160 d/m
[0438] TRIO Obrovac (1998-2002.); 4 d/m
[0405] Poduzeće za izradu odjevnih predmeta "Kondal" - Zadar (1966. -1990.)
[0473] Bagat. Tvornica plinskih armatura, Nin.(1973.-1996.)
[0439] Elektronika Zadar (1962.-2000.) 25 d/m
[0428] Tvornica duhana Zadar (1946 - )
[0444] RENTA CAR Zadar (1993-2001.)
[0445] Poduzeće “Put” Zadar (1993.-2001.), 16 d/m
[0446] Tvornica kože Zadar (1954.-2002.), 19 d/m
[0447] Vinilplastika “Zadar” (1955.-2003.), 60 d/m
[0452] Tvornica „Polikem” – Zadar (1974.-2002.), 35 d/m
[0477] Solana Pag (1948.-1980)
[0272] Gradska elektra Biograd (1950. -1952.)

TRGOVAČKA PODUZEĆA
[0275] Trgovačko poduzeće "Glavnoprod" Zagreb. Podružnica Zadar (1945. -1946.)
[0276] Trgovačko poduzeće "Gradski magazin" - Zadar (1950. -1961.)
[0289] Ugostiteljsko poduzeće "Zora" - Zadar (1950. -1952.)
[0279] Trgovačko poduzeće "Prehrana" - Zadar (1955. -1964.)
[0280] Trgovačko poduzeće "Riba" - Zadar (1949. -1953.)
[0277] Trgovačko poduzeće "Izbor" - Zadar (1955. -1960.)
[0281] Trgovačko poduzeće "Tkanina" - Zadar (1954. -1956.)
[0282] Trgovačko poduzeće "Velebit" - Zadar (1947. -1957.)
[0283] Trgovačko poduzeće "Veletrgovina" - Zadar (1954. -1965.)
[0278] Opće trgovačko poduzeće - Zadar (1946. -1950.)

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
[0285] Ugostiteljsko poduzeće "Jedinstvo" - Zadar (1949. -1957.)
[0286] Ugostiteljsko poduzeće "Kornati" - Zadar (1956. -1960.)
[0287] Ugostiteljsko poduzeće "Primorac" - Zadar (1954. -1959.)
[0288] Ugostiteljsko poduzeće "Zadranka" - Zadar (1951. -1954.)
[0289] Ugostiteljsko poduzeće „Zora” Zadar (1950.1952.)
[0406] Ugostiteljsko poduzeće „Dalmacija” – Zadar (1953. -1962.)
[0407] Ugostiteljsko poduzeće „Solineturist” – Biograd na moru (1953. -1981.)
[0290] Hotelsko poduzeće „Zadar” – Zadar (1949. -1955.)
[0291] Hotelsko poduzeće „Zagreb” – Zadar (1958. -1962.)

GRAĐEVINSKA PODUZEĆA
[0474] Građevinsko poduzeće Jadran (1946.-1998.)
[0475] Građevinsko poduzeće „Zadar”, Zadar (1951.-2004.)
[0456] Građevinsko poduzeće „Radnik” – Benkovac (1947.-1953.), 80 d/m
[0305] Poduzeće „Obrovac” za izgradnju Bukovice– Obrovac (1970. -1972.)

ZANATSKA PODUZEĆA
[0292] Zanatsko poduzeće „Antilop” – Zadar (1953. -1955.)
[0293] Zanatsko poduzeće „Brodostolar” – Iž Veli (1958. -1962.)
[0294] Zanatsko poduzeće „Budućnost” – Pag (1951. -1954.)
[0295] Zanatsko poduzeće „Jazine” – Zadar (1962. -1972.)
[0297] Zanatsko poduzeće „Sklad” – Zadar (1954. -1968.)
[0298] Gradska brijačko-frizerska radnja – Zadar (1947. -1951.)
[0524] Gradske obtne radnje (1947.-1949.)

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

KOMUNISTIČKA PARTIJA - SAVEZ KOMUNISTA HRVATSKE (KPH/SKH)

KOTARSKI KOMITETI
[0483] Kotarski komitet KPH Benkovac (1945. -1952.)
[0307] Kotarski komitet KPH Biograd (1943. -1952.)
[0308] Kotarski komitet KPH Preko (1942. -1946.)
[0309] Kotarski komitet KPH/SKH Zadar (1943. -1962.)
[0310] Kotarski komitet KPH Zadar-otoci - Zadar (1950. -1952.)

KOMITETI SKUPŠTINA OPĆINA I GRADSKI
[0312] Gradski komitet KPH/SKH Zadar (1944. -1962.)
[0554] Općinski komitet SKH Pag (1957-1990.)
[0311] Općinski komitet SKH Zadar (1963. -1990.)

OPĆINSKI KOMITETI
[0313] Općinski komitet SKH Biograd na moru (1952. -1955.)
[0314] Općinski komitet SKH Božava (1952. -1962.)
[0315] Općinski komitet SKH Iž Veli (1952. -1962.)
[0316] Općinski komitet SKH Molat (1952. -1962.)
[0558] Općinski komitet SKH Nin (1952.-1962.)
[0317] Općinski komitet SKH Novigrad (1952. -1962.)
[0318] Općinski komitet SKH Posedarje (1952. -1962.)
[0319] Općinski komitet SKH Preko (1943. -1962.)
[0320] Općinski komitet SKH Ražanac (1952. -1962.)
[0321] Općinski komitet SKH Sali (1952. -1962.)
[0322] Općinski komitet SKH Zemunik (1952. -1962.)

NARODNA FRONTA /SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOGA NARODA (NF/SSRN)
[0324] Kotarski odbor NF/SSRN Hrvatske Zadar (1945. -1962.)
[0323] Kotarski odbor NF Zadar-otoci - Preko (1950. -1952.)
[0417] Općinska konferencija SSRN Hrvatske Biograd (1962. -1990.)
[0330] Općinski odbor SSRN Hrvatske Zadar (1955. -1990.)
[0325] Općinski odbor SSRN Hrvatske Božava (1952. -1962.)
[0326] Općinski odbor SSRN Hrvatske Iž Veli (1952. -1962.)
[0327] Općinski odbor SSRN Hrvatske Nin (1952. -1962.)
[0328] Općinski odbor SSRN Hrvatske Novigrad (1952. -1962.)
[0410] Općinski odbor SSRN Hrvatske Posedarje (1952. -1962.)
[0329] Općinski odbor SSRN Hrvatske Ražanac (1952. -1962.)
[0409] Općinski odbor SSRN Hrvatske Zemunik (1959. -1962.)

NARODNA OMLADINA/NO/SSO HRVATSKE
[0491] Kotarski komitet NO Hrvatske Benkovac (1949. -1962.)
[0422] Općinska konferencija SSO Hrvatske Zadar (1954. -1991.)
[0333] Kotarski komitet NO/SSO Hrvatske Zadar (1944. -1962.)
[0560] Kotarski komitet SKOJ-a, Zadar (1945.-1948.)
[0580] Gradski komitet SKOJ.a Zadar (1944.-1948.)
[0425] Gradski komitet NO/SSO Hrvatske Zadar (1944. -1955.)
[0416] Općinski komitet SSO Hrvatske Biograd (1962. -1990.)

ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA/AFŽ/ KONFERENCIJA ZA DRUŠTVENU AKTIVNOST ŽENA
[0334] Kotarski odbor saveza ženskih društava AFŽ-a Zadar (1949. -1962.)
[0411] Gradski odbor AFŽ Zadar (1947. -1952.)

SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NOR-A HRVATSKE (SUBNOR)
[0332] Kotarski odbor SUBNOR-a Zadar (1949. -1962.)
[0412] Gradski odbor boraca NOR-a Zadar (1948. -1955.)
[0419] Općinski odbor SUBNOR-a Biograd (1962. -1990.)
[0553] Općinski odbor SUBNOR-a Pag (1954.-1991.)
[0420] Općinski odbor SUBNOR-a Zadar (1956. -1990.)

SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA NR HRVATSKE (SRVI)
[0424] Kotarski odbor SRVI Zadar (1946. -1962.)
[0486] Općinski odbor RVI Biograd (1945. -1961.)

SINDIKALNA VIJEĆA/ODBORI
[0331] Kotarsko sindikalno vijeće - Zadar (1945. -1962.)
[0418] Općinsko sindikalno vijeće - Biograd (1962. -1990.)
[0413] Općinsko sindikalno vijeće Zadar (1961. -1990.)

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

[0335] Bratovštine u Dalmaciji - Zadar (13.-20. st.)
[0498] Središnje agronomsko društvo Zadar (1850.-1872.)
[0567] Matica dalmatinska Zadar (1863-1927.)
[0529] Povijesno društvo Hrvatske. Podružnica Zadar (1961.-1973.)
[0528] Klub kulturno prosvjetnih radnika «Juraj Baraković» Zadar (1950.-1954.)
[0426] Društvo esperantista "Prijateljstvo" Zadar (1964. -1991.)
[0433] Folklorni ansambl zadar - Zadar ( - )
[0557] Sportsko društvo „Zadar” (1946.-1950.)
[0472] Planinarsko društvo "Paklenica" - Zadar (1963.- )
[0527] Slavenski komitet Hrvatske, Zadar (1946.-1950.)

J. VJERSKE USTANOVE

[0340] Skradinska biskupija Skradin (530. -1829.)
[0336] Benediktinski samostan Sv. Krševana - Zadar (9. st.-1806.)
[0337] Benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu (1059. -1806.)
[0338] Dominikanski samostan Sv. Dominika - Zadar (1228. -1806.)
[0339] Samostan klarisa Sv. Nikole Zadar (1202. -1798.)
[0341] Pravoslavna eparhija Zadar (1808. -1921.)

K. OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

OBITELJI
[0342] OBITELJ ADDOBATI - Zadar 1401. -1800.
[0343] OBITELJ ALBERTI - Zadar 1601. -1900.
[0509] OBITELJ BANCHETTI – Tisno,1697.-1865.
[0344] OBITELJ BEGNA - Zadar 1701. -1900.
[0346] OBITELJ BERGELIĆ - Sutivan na Braču 1717. -1847.
[0347] OBITELJ BOLIZZA - Zadar ; 1512. -1732.
[0348] OBITELJ BORELLI-GALBIANI. Vranski feud - Zadar, 1452.-1899.
[0464] OBITELJ BRNETIĆ – Silba;1825.. . -1866. NIJE PRONAĐEN
[0349] OBITELJ CARPONESE – Zadar;1601. . -1800.
[0350] OBITELJ DIFINCO-MICATEO-MANFRIN - Šibenik, Zadar 1464. -1854.
[0351] OBITELJ DOMINIS - Brač; 1483. -1771.
[0352] OBITELJ DRAGANIĆ-VRANČIĆ – Šibenik; 1401. -1900.
[0353] OBITELJ ERCO - Zadar;1801. -1900.
[0354] OBITELJ FANFOGNA - Zadar ;1437. -1584.
[0355] OBITELJ FILIPI – Zadar;1701. -1900.
[0495] OBITELJ KARAMAN Split, Zadar 1617/1885.
[0356] OBITELJ KATIĆ - Ždrelac, Zadar ; 1401. -1800.
[0359] OBITELJ LANTANA – Zadar;1260. -1897.
[0360] OBITELJ MATAFARI – Zadar; 1499.
[0361] OBITELJ NIMIRA – Rab; 1409. -1869.
[0431] OBITELJ NOVAKOVIĆ -Benkovac, 1826. -1956.
[0363] OBITELJ PAPAFAVA – Zadar; 1800. -1927.
[0493] OBITELJ PEKOTA – Zadar, 1798.-1889.
[0497] OBITELJ PETRICIOLI – Sali, Zadar 1637.-1963.
[0556] OBITELJ PETROVIĆ-STAMAĆ – Molat, Zapuntel, 1837.-1968.
[0364] OBITELJ PONTE, DE - Zadar 1209. -1700.
[0345] OBITELJ ROLLI - Zadar 1701. -1900.
[0365] OBITELJ STOCCO-GOSSETTI - Zadar 1624. -1851.
[0366] OBITELJ ZANCHI - Zadar 1333. -1905.

OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI
[0505] ANTOLJAK, Stjepan, povjesničar, 1909.-1997.
[0534] DESNICA, Božidar, povjesničar i publicist, Obrovac 1886.-1945.
[0508] FORETIĆ, Dinko, povjesničar, Zadar (1911.-1995.)
[0368] GRGIĆ, Ivan, pravnik, arhivist (1898- 1961.)
[0586] IVAS ŠIME, sudinik NOB-a (1970. – 1980.)
[0430] KITAREVIĆ, Ante, djelatnik u kulturi (1915.-1984.)
[0357] KREKIĆ BOŽIDAR, političar (1857. -1938.)
[0370] LORINI, Petar, ribarski stručnjak (1850. 1921)
[0371] LJUBIĆ, Šime, povjesničar (1822.-1896.)
[0581] MASCHEK, Luigi, namjesnički savjetnik (1827.-1887.)
[0453] MAŠTROVIĆ, Vjekoslav, bibliotekar, povjesničar, Zadar (1913. –1986.)
[0533] PETRICIOLI, Ivan, povjesničar umjetnosti, Zadar (1925.-2009.)
[0372] SINOBAD, Filip, veleposjednik (1852.-1930.)
[0434] STIPČEVIĆ, Augustin, književni kritičar (1912.-1999.)
[0373] STRGAČIĆ, Ante Marija, svećenik, povjesničar (1901.-1971.)
[0374 ] VIDUČIĆ Ante, svećenik (1850.-1926.)
[0375] VIRGINO, Vicenzo, službenik, Zadar (1728.-1813.)
[0376] VUČETIĆ Kuzma, svećenik, povjesničar (1864.-1948.)

L. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOG GRADIVA

[0378] Matične knjige; 1565. -1943.
[0461] Matične knjige građanskog stanja 1941. -1943.
[0383] Kartografska zbirka 1675. -1959.
[0384] Nacrti građevinskih objekata u Zadru 1801-2000.
[0479] Zbirka rukopisa; XIII-XX. st.
[0385] Zbirka fotografija 1860-2000.
[0386] Zbirka tiskovina/stampata 1608. -1959.
[0377] Miscellanea 1001-2001.
[0380] Specimina završnih računa zadarskih organizacija 1953. -1965.
[0552] Grafička zbirka 16. st.-1827,
[0379] Muzikalije 1801. -1900
[0369] Zbirka Kasandrić Ivan, povijesničar i publicist o povijesti Visa, Hvara i Korčule (Hvar, 1919 – Hvar, 15. IX. 1995.)
[0358] Zbirka obitelji Marcatti o Šibenskoj biskupiji, Skradin;1785. -1856
[0362] Zbirka obitelji Novak za povijest Hvara; 1453. -1815.
[0387] Zbirka preslika iz inozemnih arhiva SAD, NEW YORK, Osobni arhivski fond SONINO, Giorgio Sidney, barun, talijanski diplomat i političar (1847. -1922.).svitaka 54.

 

Pretraga - klikom na pojedini naslov dolazite na klasifikacijsku skupinu pojedinih arhivskih fondova i zbirki u Državnom arhivu u Zadru.
Detaljnije podatke o fondovima i zbirkama Državnog arhiva u Zadru možete pronaći na arhivskom informacijskom sustavu ARHiNET (http://arhinet.arhiv.hr)

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.