hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Ustroj

Državni arhiv u Zadru u svom sastavu ima deset odjela:

1. Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva od nacionalnog značaja do 1813. godine

2. Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva od nacionalnog značaja od 1813. do 1918. godine

3. Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva od 1918. godine

4. Odjel vanjske arhivske službe

5. Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove s čitaonicom

6. Odjel arhivske knjižnice

7. Odjel za restauriranje, mikrofilmiranje i fotografiranje

8. Opći odjel

9. Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskoga gradiva Zadarske nadbiskupije

10. Sabirni arhivski centar Novalja

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke