hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Upravno vijeće Državnog arhiva u Zadru

Članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zadru imenovani su temeljem članka 42. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018.). Četiri člana imenuje ministrica/ministar kulture, a jednoga člana među sobom biraju djelatnici Arhiva. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje, usvaja financijski plan, donosi izvješće o izvršenju programa rada arhiva, donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana, donosi Statut arhiva uz suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja donosi opći akt kojim se utvrđuju uvjeti, kriterij i način korištenja vlastitih prihoda, daje osnivaču i Ravnatelju arhiva prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te obavlja druge poslove određene zakonom ili Statutom arhiva.

Članovi upravnog vijeća Državnog arhiva u Zadru:

1. prof. dr. sc. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru, predsjednik
2. dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv
3. prof. dr. sc. Serđo Dokoza, Sveučilište u Zadru
4. Dina Bušić, dipl. muzikolog, Grad Zadar
5. Oliver Modrić, prof., predstavnik djelatnika Državnog arhiva u Zadru

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke