hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Djelatnost Državnoga arhiva u Zadru

U skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997, NN 64/00, NN 65/09) djelatnost Državnog arhiva u Zadru sastoji se od:

* provođenja mjera zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i skrbi za njegovu sigurnost;

* sređivanja, popisivanja i objavljivanja arhivskoga gradiva;

* davanja arhivskoga gradiva na korištenje;

* provođenja stručnoga nadzora nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva izvan arhiva i određivanja njegove zaštite;

* preuzimanja javnoga arhivskoga gradiva;

* prikupljanja privatnoga arhivskoga gradiva otkupom, poklonom ili pohranom;

* obavljanja sigurnosnog i zaštitnog snimanja arhivskoga gradiva te restauratorskih i konzervatorskih radova u svezi s arhivskim gradivom;

* davanja podataka, izvadaka iz dokumenata i ovjerenih prijepisa na zamolbu korisnika;

* izrade i objave obavijesnih pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke;

* priređivanja predavanja, tečajeva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja te osoblja u pismohranama;

* organiziranja izložbi, predavanja i drugih oblika kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost;

* suradnje s kulturnim, znanstvenim i srodnim ustanovama radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti.

ZAHTJEVI GRAĐANA

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke