hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908
dazd dazd dazd dazd dazd dazd dazd dazd

Državni arhiv u Zadru

Državni arhiv u Zadru (DAZD) nalazi se u ulici Ruđera Boškovića 1, u centru grada i u neposrednoj blizini Sveučilišta u Zadru.

Smješten je u zgradi koju dijeli sa Znanstvenom knjižnicom i Pomorskom školom. Do nas možete doći pješice, automobilom ili gradskim autobusnim prijevozom.

Novosti

Javni natječaj za prijem zaposlenika:

19.07.2019.

Stručni savjetnik za računovodstveno-knjigovodstvene poslove i Specijalist suradnik za arhivsko gradivo

Poziv na dostavu ponuda – „Uređenje radionice za restauraciju, knjigovežnice i sanitarnog čvora“

02.07.2019.

Poziv na dostavu -Uređenje restauracije, knjigovežnice i sanitarnog čvora DAZD

Troškovnik (excel tablica)

Obavijest

Državni arhiv u Zadru, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (NN 94/18), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019. godine.
Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Državni arhiv u Zadru od navedenog datuma neće biti u mogućnosti zaprimiti, obraditi niti platiti račun za izvršenu uslugu poslan poštom ili e-mailom. Jedini računi koje ćemo moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku poslani putem informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Državnog arhiva u Zadru je FINA.

Obavijest

Poštovani korisnici,
čitaonica će u srijedu, 19. lipnja, kao i u srijedu, 26. lipnja 2019. biti otvorena za korištenje gradiva kao i ostalim radnim danima od 8:30 do 14:00 sati.

Državni arhiv u Zadru

Izložba „Napoleonova cesta u Dalmaciji – Doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19.st.“, utorak, 18. lipnja, 19 sati, te u 19.30 sati predavanje dr.sc. Josipa Belamarića „Ceste – trajni spomenik francuskoj upravi u Hrvatskoj (Marmontova cesta na Biokovu), Francuski institut, Preradovićeva ulica 35, Zagreb

Državni arhiv u Zadru u prostorijama Francuskog Instituta u Zagrebu predstavlja izložbu o izgradnji cesta u Dalmaciji za vrijeme francuske uprave. Ovom izložbom bit će prikazano kako je francuska uprava na čelu s generalom Marmontom u Dalmaciji inicirala i realizirala određene dionice tzv. „Napoleonove ceste“. Segmenti koji su izgrađeni za vrijeme Francuza prisutni su i danas i dio su graditeljske baštine Republike Hrvatske.
Na izložbi će biti prikazano raznovrsno arhivsko gradivo vezano uz gradnju cesta: karte, planovi, nacrti, spisi i fotografski materijal. Osim izložaka iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru, korišteni su i materijali iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja grada Šibenika, Muzeja „Pays du Châtillonnais“ i Franjevačkog samostana na Visovcu.
Otvorenje izložbe pratit će i prigodno predavanje dr.sc. Josipa Belamarića „Ceste – trajni spomenik francuskoj upravi u Hrvatskoj(Marmontova cesta na Biokovu).

Međunarodni dan arhiva: Izložba „Biciklizam u Zadru“, srijeda, 12. lipnja, 12 sati, Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Izložba prikazuje razvoj sportskog i rekreativnog biciklizma u Zadru od njegovih početaka 80-ih godina 19. stoljeća do danas. Zadar je uvijek bio „biciklistički grad“, što dokazuju brojne nagrade koje su s raznih natjecanja stizale u Zadar tijekom prošlosti. Na izložbi će biti prikazano raznovrsno arhivsko gradivo vezano uz biciklizam, od statuta prvih biciklističkih društava do novinskih vijesti i fotografskog materijala. Uz izloške iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru, koristit će se i materijali iz Narodnog muzeja Zadar, Znanstvene knjižnice Zadar te iz privatnih zbirki. Posebna zanimljivost bit će izložena bicikla čuvenog zadarskog bicikliste Šime Bajla, kojom je 1963. godine osvojio seniorsko prvenstvo Jugoslavije.

Autori izložbe: Ante Gverić, Edi Modrinić
Trajanje programa: 12. – 30. lipnja 2019.

Predstavljanje monografije "Libellus Policorion – Rogovski kartular. Svezak I.", u petak, 17. svibnja u 18.45 sati, Biograd na Moru, Hotel Adria

Samostanski kartular „Policorion“ koji se čuva u Državnom arhivu u Zadru, u fondu HR-HR-DAZD-337 Benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu (1058.-1774.), tj. zbornik isprava o samostanskim posjedima za razdoblje 1059.–1368., važan je izvor za proučavanje društveno-gospodarskih prilika u srednjovjekovnoj Dalmaciji. Sadrži darovnice hrvatskih kraljeva, potvrde darovnica, papinske bule kojima se daju i potvrđuju povlastice samostana, kupoprodajne ugovore, ugovore o kolonatu, itd.
Ova knjiga je prva od tri sveska u seriji, koja donosi kodikološki opis, paleografsku analizu i faksimil kartulara, a kao dodatak sadrži popis i digitalizaciju pergamena do kraja 14. stoljeća. Kartular je napisan na srednjovjekovnom latinskom jeziku na književnoj gotici bolonjskog tipa.

Izložba "Arheologija otpora-otkrivanje zbirki kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj", u utorak, 14. 5. u 13 sati, Izložbena dvorana Državnog arhiva u Zadru

Cjelokupan program možete pogledati na:
http://www.kliofest.org/programska-knjizica/

„Glavni cilj međunarodnog projekta Courage bilo je otkrivanje različitih zbirki mnogobrojnih dokumenata i predmeta koji su u javnim institucijama ili privatnom vlasništvu svjedočili o ”kulturnoj opoziciji”, odnosno o kulturnim i društvenim praksama raznih skupina i pojedinaca koje su izražavale kritičko neslaganje s komunističkim režimom i njegovom kulturnom politikom, a čije su radnje mogle varirati od anonimnoga neslaganja (alternativni životni stil), prikrivenoga ili javnoga kritiziranja dominantne komunističke vlasti i njezina društveno-političkoga poretka, sve do otvorenoga otpora diktaturi u emigraciji u razdoblju od 1945. do 1990. Rezultat je „arheološkoga kopanja” po raznim kutijama i obavljenih intervjua sedamdesetak zbirki s područja Hrvatske i Slovenije opisanih u dvojezičnom mrežnome registru Courage (hr.cultural-opposition/registry/). Na izložbi su iz organizacijskih razloga predstavljene samo hrvatske zbirke. Da bi se iste što više iskustveno približile mogućim korisnicima, glavni je cilj izložbe predstavljanje ljudi koji su namjerno ili nehotice stvarali zbirke kulturne opozicije, skupljali građu ili kreirali sadržaj zbirki povezanih preko registra Courage. Preko deset tematskih cjelina o protagonistima kulturne opozicije posjetitelji će se možda više moći povezati sa samom temom i građom kulturne opozicije koja je ostala nepoznata i nezanimljiva široj javnosti, dijelom zbog nedostupnosti, a dijelom zbog političko-ideoloških predrasuda.“

Na izložbi će biti izloženi odabrani dokumenti iz fondova Državnog arhiva u Zadru kojima će se pokušati prikazati djelić zadarske “kulturne opozicije” komunističkom režimu, ponajviše iz sedamdesetih godina.

Više o projektu i izložbi:
http://hr.cultural-opposition.eu

Ponedjeljak, 13. svibnja u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Neviđane

Čestitka

Utorak, 16. 4. u 19 sati, javno predavanje dr. sc. Katica Burić Ćenan: „Franz von Suppè i Zadar - uz 200. obljetnicu rođenja najznačajnijeg predstavnika bečke operete“ Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Franz von Suppè (1819.-1895.) svoje je djetinjstvo proveo u Zadru gdje je dobio prvu glazbenu poduku te skladao svoja prva djela. Kasnije, kao zreli i svjetski poznati skladatelj često je navraćao u Zadar ali i pomagao rad Zadarske filharmonije poklanjajući joj vlastite i tuđe partiture. Upravo te partiture danas se čuvaju u Državnom arhivu u Zadru te predstavljaju dio bogate glazbene ostavštine koju ova baštinska ustanova čuva.
Ovo je predavanje ujedno i najava niza aktivnosti i događanja (koncerti, predavanja, postavljanje spomen ploče) kojima će se u listopadu i studenom ove godine, a u suradnji Sveučilišta u Zadru, Koncertnog ureda Zadar, Državnog arhiva u Zadru te Hrvatskog svjetskog kongresa u Austriji, obilježiti ova važna skladateljeva obljetnica.

Ponedjeljak, 15. travnja u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Gimnazija Vladimira Nazora Zadar

Ponedjeljak, 1. travnja u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Sv. Filip i Jakov

Zadar čita 2019.- izložba OBLJETNICE. srijeda, 27.3. u 12 sati, Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Ovogodišnja tema manifestacije Zadar čita, koja se održava u organizaciji Gradske knjižnice Zadar je - broj. Državni arhiv u Zadru priprema izložbu pod nazivom „Obljetnice“.
Jubilarni brojevi novinskih izdanja, plakati tiskani u povodu raznih godišnjica, spomenice objavljene prigodom obilježavanja osnutka i djelovanja pojedinih institucija, odabrani su izlošci kojima će Arhiv obraditi ovogodišnju zadanu temu događanja – broj. Gradivom izdvojenim iz arhivskih fondova i zbirki, kao i materijalima iz fundusa arhivske knjižnice, prikazat će se način na koji se kroz povijest iskazivala važnost određenog događaja - organiziranjem raznih izložbi, koncerata i drugih svečanosti, tiskanjem prigodnih izdanja listova, zbornika i sl. Svaki od izloženih spisa, listova i drugog arhivskoga gradiva nosi broj tj. datum nastanka, broj u nazivu obilježavanog događaja, arhivski broj, odnosno signaturu, kojom se arhivska jedinica označava.

Ponedjeljak, 25. ožujka u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Sukošan

Ponedjeljak, 11. ožujka u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Zemunik

Ponedjeljak, 25. 2. u 18 sati, javno predavanje doc.dr. sc. Tomislav Galović: „Dr. Josip Nagy (1884.-1981.)-hrvatski filolog i povjesničar u kontekstu arhiva i arhivistike“ Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Josip (Dragutin) Nagy (Pag, 1884. – Zagreb, 1981.) bio je službenik Kr. Državnog arkiva u Zagrebu (1919. – 1926.), profesor Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu (1926. – 1947.) i ravnatelj Kr. Državnog arkiva u Zagrebu (1939. – 1941.). Od školovanja u Zadru i Splitu, studiranja u Grazu i Beču, usavršavanja u Beču i Parizu te dugogodišnjeg službovanja u Zagrebu kao arhivara i zagrebačkog sveučilišnog profesora, Nagy je ostao vjeran znanstvenom pozivu. Nekoliko knjiga, mnoštvo rasprava, članaka, i uopće tekstova različite tematike napisao je u razdoblju od početka XX. stoljeća do osamdesetih godina istoga stoljeća. Znanstveni interes usmjerio je na povijest, filologiju (slavistiku), arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti, povijest književnosti i politologiju. Kao zanimljivost navedimo da je Nagy imenovan 15. veljače 1907. ravnateljem Zadarskog arhiva, tj. Arhiva starih spisa c. kr. Namjesništva u Zadru, no ubrzo je bio upućen u Beč, na arhivsku praksu u tamošnji Arhiv Ministarstva financija. U izlaganju će se poseban naglasak staviti na arhivistički rad J. Nagya kao člana Jugoslavenske delegacije za arhivska pitanja odnosno predstavnika Vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u pregovorima s Austrijom nakon I. svjetskog rata (i potpisivanja sporazuma 1923.) te njegovo sudjelovanje (1921. – 1922.) u izradi "Rimske konvencije o arhivima". Naglasit će se autorstvo J. Nagya u izradi Nacrta Uredbe o banovinskim arhivima (1939.) te govoriti o njegovu djelu Monumenta diplomatica I. kao prvom hrvatskom faksimilijaru i uopće njegovu radu na polju pomoćnih povijesnih znanosti.

Ponedjeljak, 18. veljače u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Galovac

Ponedjeljak, 4. veljače u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Pakoštane

Četvrtak, 24. 1. u 18 sati, javno predavanje „Zadarske utvrde na Popisu svjetske baštine“, Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Skupina mletačkih utvrda u Hrvatskoj upisana je 2017. godine na UNESCOv Popis svjetske baštine. Riječ je o međunarodnom kulturnom dobru, jer su u kandidaturi sudjelovale tri zemlje: Italija, Hrvatska i Crna Gora. Od predloženih 11 utvrda, na Popis je naposljetku upisano njih šest. Među njima su dvije hrvatske: zadarski sustav utvrda i šibenski Sv. Nikola.
Dr. sc. Andrej Žmegač s Instituta za povijest umjetnosti predstavit će proceduru kroz koju su prošle utvrde da bi bile upisane na prestižni popis. Bit će riječi o kriterijima koje UNESCO pritom primjenjuje, o ocjeni koju je kandidatura dobila te posljedično o promjenama koje je doživjela sve do konačnog upisa.

Četvrtak, 17. siječnja u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Krune Krstića Zadar

Sretan Božić i Novu 2019. godinu!

Utorak, 4. 12. u 18 sati, javno predavanje Tko je bio Vincenzo Virginio? O stvaratelju, o fondu i arhivistu, Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Predavanje je posvećeno Vincenzu Virginiju (1752.-1830.), odvjetniku i agronomu iz Cunea u Pijemontu. On je na poziv Vincenza Dandola boravio u Zadru u razdoblju od 1807. do 1808. godine da bi u Dalmaciji primijenio svoja iskustva u unaprjeđivanju poljoprivrede u Pijemontu. Osim što je ratne 1807. godine došao u Zadar, posebno je zanimljiv jer je sa sobom donio veću količinu osobnih dokumenata. Predavanje donosi priču o njegovom životu i djelovanju u Zadru, okolnostima zbog kojih je napustio grad i razlozima zbog kojih nije u domovinu odnio i svoje dokumente.

Ponedjeljak, 3. 12. u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Lišane Ostrovičke

Javni poziv za prijem pripravnika

23.11.2018.

Javni poziv za prijem pripravnika

Predstavljanje knjige „Etnografska spomenica Raven“ u ponedjeljak, 26. 11., 12 sati, Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Ponedjeljak, 19. 11. u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola „Šime Budinića“ Zadar

Izložba ZADAR 1918. u ponedjeljak, 5.11. u 18 sati, Izložbena dvorana Državnog arhiva u Zadru/R. Boškovića 1

U prigodi stogodišnjice završetka Prvoga svjetskog rata i propasti Austro-Ugarske Monarhije, Državni arhiv u Zadru priređuje izložbu “ZADAR 1918.”, autora dr. sc. Ante Gverića.
Propašću Austro-Ugarske Monarhije i talijanskom okupacijom ne samo da je Zadar izgubio višestoljetnu ulogu dalmatinskoga administrativnog i svekolikoga središta, nego je uskoro postao upravo tuđ u svojemu vlastitom okruženju.
Na poslijeratnim mirovnim konferencijama ratni su pobjednici krojili mnoge, pa i naše granice. Granice u Dalmaciji (i u Istri) odredile su se nakon gotovo dvije godine teških pregovora. Rezultat je bio jedan od možda najpogubnijih prijedloga koji se našao na pregovaračkom stolu: Rapalskim ugovorom (1920.) Zadar se našao pod suverenitetom strane i daleke države, stranac u vlastitoj kući, enklava u vlastitom etničkom tkivu. Voljom i silom jakih svjetskih sila, ratnih pobjednika, Zadar na koncu Velikoga rata biva neprirodno pripojen susjednoj, prekomorskoj zemlji. Zadar nije ostvario nacionalnu integraciju – ma kakva ona bila – kao ostali hrvatski krajevi u monarhističkoj Jugoslaviji s kojima bi dijelio zajedničku nacionalnu sudbinu. Naprotiv, godina 1918. za Zadar je značila ne samo naglu i strmoglavu, svekoliku detronizaciju u Dalmaciji već i žarišnu točku koja će biti uzrokom mnogih njegovih turbulencija i katastrofa kroz 20. stoljeće.

Znanstveni skup, ponedjeljak, 5. 11. u 9 sati, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV.,2, II. Kat)

Povodom obilježavanja 100. godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru i Državni arhiv u Zadru priređuju znanstveni skup "Završetak Prvog svjetskog rata u Dalmaciji". Cilj skupa je znanstvena obrada sloma Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja nove jugoslavenske države na istočnoj obali Jadrana. Te krupne političke i društvene promjene promatrat će se kroz pitanja vojske, prehrane stanovništva i pozicije važnih javnih djelatnika iz Dalmacije na nacionalnoj i lokalnoj razini (Zadar, Korčula, Dubrovnik, Split i Trogir).

Ponedjeljak, 22.10. u 13 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Petra Zoranića Stankovci

Izložba BRUNO MILIĆ –ZADAR I UMJETNIK ILI O UMJETNIKU I GRADU u srijedu, 10.10. u 19 sati, Kneževa palača

O izložbi

Izložba „Glazbeni život Zadra u XIX. stoljeću“ u srijedu, 3. listopada u 19 sati, Muzej Mimara u Zagrebu

Izložbu Državnog arhiva u Zadru „Glazbeni život Zadra u XIX. stoljeću“, nakon premijere koju je imala u Kneževoj palači u Zadru u prosincu 2017. godine i velikog interesa javnosti, ugošćuje u srijedu, 3. listopada, u 19 sati Muzej Mimara u Zagrebu. Autorica izložbe muzikologinja dr. Katica Burić Ćenan ovom izložbom prikazuje arhivsko gradivo Državnog arhiva u Zadru čime uspješno rekonstruira glazbeno, ali i kulturno-umjetničko „zlatno“ razdoblje zadarske glazbene prošlosti.

DAN DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU

Državni arhiv u Zadru ovaj tjedan prigodnim programom obilježava dan svoga osnutka. Godine 1624., 20. rujna osnovan je Arhiv generalnog providura u Zadru kao preteča današnjeg Državnog arhiva u Zadru koji će kasnije postati središnjim dalmatinskim arhivom.
Naš 394. rođendan obilježit ćemo prigodnim programom. Pozivamo vas da nam se pridružite u što većem broju!

Obavijest

19.07.2018.

Poštovani korisnici,
Obavještavamo Vas da će čitaonica Državnog arhiva u Zadru biti zatvorena u srijedu, četvrtak i petak (25., 26. i 27. srpnja 2018.) zbog izvanrednih građevinskih zahvata.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Državni arhiv u Zadru

Javno predavanje u utorak, 22. svibnja u 19 sati

Doc. dr. sc. Mateo Bratanić: „Kraljevina Dalmacija u pomorskoj trgovačkoj tranziciji druge polovice 19. st.“
Trgovačko pomorstvo kraljevine Dalmacije dosegnulo je svoj zenit tijekom 50ih i 60ih godina 19. st. kada se, zahvaljujući snažnom poduzetničkom duhu i podupirućem zakonodavstvu Pomorske vlade sa sjedištem u Trstu, osjeća snažan razvojni impuls koji se odražava u brojnosti jedrenjaka, aktivnim trgovačkim rutama i značajnim pomorskim obiteljima koje napreduju na gospodarskoj i društvenoj ljestvici. U Dalmaciji dominira policentričan sustav trgovačkih luka u kojemu ni jedna luka nema apsolutnu dominaciju, a to omogućava da se uzdignu i manje luke na obali i otocima koji će kroz pomorsku trgovinu i brodogradnju unaprijediti svoje gospodarske potencijala, ali i funkcionalni urbani izgled luka. Razdoblje konjunkture se poklapa sa uzdizanjem parobrodarske plovidbe koja se manifestira u obliku državnog monopoliste Austrijskog Lloyda čijim aktivnostima mali poduzetnici ne mogu konkurirati. Na taj način će nadolazak tehnološki naprednijeg plovila, značiti i tešku tranziciju dalmatinskih pomoraca koji oni neće s oduševljenjem dočekati.

Ponedjeljak, 21. 5. u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Često postavljena pitanja – Nabava pokretnih arhivskih regala

Odgovori na postavljena pitanja - 17.05.2018.

Odgovori na postavljena pitanja - 15.05.2018.

Odgovori na postavljena pitanja - 14.05.2018.

Natječaj

10.05.2018.

Javni natječaj za prijem zaposlenika arhivski tehničar-reprograf

Oglas - Narodne novine

Nabava pokretnih arhivskih regala

09.05.2018.

Poziv za dostavu ponude (PDF 365 KB)

Ponedjeljak, 7. 5. u 11 sati, Izložba "Fotografije i dokumenti 112. brigade HV", Osnovna škola Petra Preradovića

Predstavljanje knjige "Plemstvo Kraljevine Dalmacije 1814.-1918.", četvrtak, 3. svibnja u 19,00 sati, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU Split, Trg braće Radića 7, Split

POPISI JAVNOG ARHIVSKOG GRADIVA NASTALOG DO 22. PROSINCA 1990. GODINE

13.04.2018.

Dokument (PDF 230 KB)

Obavijest za djelatnike u pismohranama - Stručni seminar za djelatnike u pismohranama 15. i 16. svibnja 2018.

10.04.2018.

Državni arhiv u Zadru organizira u utorak i srijedu 15. i 16. svibnja 2018. godine seminar za djelatnike u pismohranama. Seminar će se održati u izložbenom prostoru Znanstvene knjižnice u Zadru, R. Boškovića 1 (isti ulaz gdje je i Državni arhiv u Zadru) s početkom u 9 i 30 sati.

Stručni seminar za djelatnike u pismohranama

Prijavnica za ispit

Ponedjeljak, 23. travnja u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Franka Lisice Polača

Ponedjeljak, 9. travnja u 13 sati, predstavljanje knjige „Kratka povijest knjižnica i nakladnika“, Čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Čestitka

Petak, 23. ožujka u 12 sati, izložba: Ruski emigranti u kontekstu razvoja hrvatske znanosti i kulture, Izložbena dvorana Znanstvene knjižnice Zadar

Opširnije o izložbi

Državni arhiv u Zadru, predstavljanje knjige, "Plemstvo Kraljevine Dalmacije 1814.-1918.", četvrtak, 22. ožujka u 12 sati, Gradska loža

Knjiga »Plemstvo Kraljevine Dalmacije 1814.-1918.« u nakladi Državnog arhiva u Zadru i u suizdavaštvu s Književnim krugom Split bit će predstavljena u četvrtak, 22. ožujka 2018. u Gradskoj loži, Narodni trg 2, Zadar u 12 sati. Autori ovog djela su prof. dr. sc. Miroslav Granić i viši arhivist Denis Martinović, a recenzenti akademik Nenad Vekarić i prof. dr. sc. Stjepan Ćosić. Ovo monumentalno djelo obrađuje dodjelu i priznavanje ranije stečenog plemstva obiteljima odnosno pojedincima na području Dalmacije za vrijeme druge austrijske uprave (1814. – 1918.). Osim uvodnih studija te povijesti obitelji i heraldičkih opisa grbova, u knjizi se donose ilustracije 234 grba koji se ponajviše nalaze u Državnom arhivu u Zadru i u Austrijskom državnom arhivu u Beču.
Knjigu će predstaviti u ime autora prof. dr. sc. Miroslav Granić, recenzent prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, za suizdavača akademik Nenad Cambi, te urednik dr. sc. Ante Gverić.

Ponedjeljak, 19. ožujka u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Izložba povodom manifestacije „Zadar čita“ 2018. u ponedjeljak, 12. ožujka u 12 sati, čitaonica Državnog arhiva u Zadru

U okviru jubilarne, desete po redu manifestacije „Zadar čita“, Državni arhiv u Zadru predstavlja dio arhivskoga gradiva, koje svojim sadržajem i oblikom objedinjuje nekoliko različitih elemenata pisma kao ovogodišnje zadane teme. Pismo kao način komunikacije i prenošenja poruke. Pismo kao bilježenje povijesnih događaja i okolnosti, ali i pismo kao sustav znakova, tj. dokumenata napisanih različitim vrstama pisma, koje su svojstvene pojedinim područjima i određenim vremenskim razdobljima. Naposljetku, uključen je i onaj element pisma u kojem se ogleda primjena kaligrafije, odnosno danas gotovo zaboravljenog umijeća lijepog pisanja.
Izložba ostaje otvorena do 30. ožujka 2018.

Ponedjeljak, 5. ožujka u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Privlaka

Četvrtak, 1. ožujka u 18 sati - Zavičajni muzej Biograd n/m

Zavičajni muzej Biograd n/m, Državni arhiv Zadar i Udruga „Vernisaž“ organizatori su izložbe RUSKI EMIGRANTI U KONTEKSTU RAZVOJA HRVATSKE ZNANOSTI I KULTURE koja je na rasporedu 01. ožujka, a posvećena je povijesti naseljavanja ruskih emigranata na naše prostore i njihovu doprinosu u razvitku hrvatske znanosti i kulture. O toj temi govorit će mr. sc. Andrej Čebotarev, autor brojnih stručno-znanstvenih radova iz područja povijesti, arhivistike, kulture, teologije i filozofije.

Opširnije o izložbi

Pozivnica za predstavljanje knjige u utorak, 27. veljače 2018. godine u 12 h

Poštovani,
s osobitim zadovoljstvom pozivamo Vas na predstavljanje knjige Nikole Čolaka: "Hrvatski pomorski regesti/Regesti marittimi croati" III. svezak, Split 2017. u suorganizaciji Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru i Državnog arhiva u Zadru. Predstavljanje će se održati u utorak, 27. veljače 2018. godine u 12 sati u Čitaonici našeg Arhiva.

Ponedjeljak, 19. veljače u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Stanovi, Zadar

Pozivnica za javno predavanje u četvrtak, 8. veljače u 18 h

Austrijska književnica hrvatskoga podrijetla Paula pl. Preradović (Beč, 1887. – Beč, 1951.), unuka je hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (1818. – 1872.). U svojim književnim djelima ona će često posizati za temama vezanim uz hrvatsku povijest i prirodne ljepote Hrvatske, osobito njezine jadranske obale. Štoviše, može se tvrditi da su gotovo sva Paulina prozna djela, a i neka pjesnička, uzeta iz hrvatske prošlosti.
Kada su joj bile dvije godine došla je s roditeljima u Pulu i ondje je naučila hrvatski jezik gdje je i boravila punih dvadeset godina (od 1889. do 1901. i od 1905. do 1913.). U mladosti je proputovala cijelu hrvatsku obalu i ti su je dojmovi pratili cijeli život.
Romansirano biografsko djelo Pave i Pero, o velikoj ljubavi svoga djeda Petra Preradovića i njegove nesretne supruge zadarske plemkinje Pavice de Ponte, Paula je napisala na temelju pisama što ih je Petar razmijenio s Pavicom.
Roman počinje i završava poglavljem „Vječno šume vode oko Lukorana”, asocirajući arkadijsko mjesto sreće i zadovoljstva, zazivajući mjesto ljubavi Pave i Pere, a posebice su lijepo opisani događaji što su mladi par vezali u ljetnikovcu zadarske obitelji de Ponte u Lukoranu na otoku Ugljanu, mjestu gdje je bard hrvatskoga pjesništva, prema predaji, napisao svoje prve pjesme na hrvatskom jeziku.
Paula pl. Preradović objavila je nekoliko zbirki poezije (ističu se zbirke Südlicher Sommer: Gedichte (Ljeto na jugu), München, 1929. i Dalmatinische Sonette (Dalmatinski soneti), Berlin – Wien – Leipzig, 1933., te proze. Najpoznatija je kao autorica teksta aktualne austrijske državne himne Land der Berge, Land am Strome (Gorovita zemljo, zemljo na rijeci).

Ponedjeljak, 5. veljače u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Jurja Dalmatinca, Pag

Petak, 19. siječnja u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Bartula Kašića, Zadar

Čestitka

Pozivnica - Javno predavanje u utorak, 12. prosinca, 18 h

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na svečano otvorenje izložbe "Glazbeni život Zadra u 19. stoljeću" u petak, 8. prosinca 2017. godine u 12 sati u Kneževoj palači koju priređuje Državni arhiv u Zadru u suradnji s Narodnim muzejom Zadar. Izložba ostaje otvorena do 31. siječnja 2018. godine.

Ponedjeljak, 13. studenoga u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja

Ponedjeljak, 6. studenoga u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac

Javno predavanje prof. dr. sc. Emil Hilje, ponedjeljak, 6. studenoga u 18 sati

Poštovani korisnici,
Čitaonica Državnog arhiva u Zadru, radi održavanja 5. KONGRESA HRVATSKIH ARHIVISTA, bit će otvorena u srijedu, 25. listopada 2017. godine do 14,00 sati.
Hvala na razumijevanju.
Državni arhiv u Zadru

Izložba, utorak, 3. listopada 2017. u 11 sati, Osnovna škola Zadarski otoci

Zadarska županija i Državni arhiv u Zadru prigodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije „Maslenica” priređuju u utorak, 3. listopada u 11 sati, u Osnovnoj školi Zadarski otoci u Zadru izložbu Fotografije i dokumenti 112. brigade HV
Otvorenje izložbe je u utorak, 3. listopada 2017. u 11 sati.
Izložba će biti otvorena od 3. do 10. listopada 2017.

Izložba, ponedjeljak, 25. 9. 2017. u 11 sati, Srednja škola Obrovac

Natječaj

22.09.2017.

Javni natječaj za prijem zaposlenika arhivski tehničar-reprograf

Dan Državnog arhiva u Zadru 18. - 21. rujan 2017.

Državni arhiv u Zadru od 18. do 19. rujna 2017. prigodnim programom obilježava dan svoga osnutaka 20. rujna. Godine 1624., 20. rujna osnovan je Arhiv generalnog providura u Zadru kao preteča današnjeg Državnog arhiva u Zadru koji će kasnije postati središnjim dalmatinskim arhivom.

Naš 393. rođendan obilježit ćemo prigodnim programom:
U ponedjeljak, 18. rujna svečano će se otvoriti izložba arhivskih dokumenata Državnog arhiva u Rijeci „Pogled u oporuku Fausta Vrančića“ (1551.-1617.) - Uz 400. obljetnicu smrti Fausta Vrančića autorice dr. sc. Ive Kurelac. Otvorenje izložbe će biti u 12 sati u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru (R. Boškovića 1).

U utorak 19. rujna u 12 sati u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru Andreja Dragojević, viša konzervatorica-restauratorica i pročelnica Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva; Suzana Njegač, viša konzervatorica-restauratorica i Sanela Huzjak, konzervatorica-restauratorica predstavit će restauratorsko-konzervatorske radove na planu grada Zadra iz 19. st. Plan grada Zadra pripada Grafičkoj zbirci koja se čuva u Državnom arhivu u Zadru. Prof. dr. sc. Josip Faričić održat će prigodno javno predavanje na temu „Zadar na starim kartama“ kao izvor prostornih podataka preobrazbe Zadra iz grada utvrde u otvoreni moderni grad.

U četvrtak 21. rujna u 10 sati u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru priredit će se radionica za arhiviste pod nazivom Radionica o sređivanju i obradi arhivskog gradiva, a sve u cilju ujednačavanja obavijesnih pomagala i njihove primjene kod korisnika. Kraća uvodna izlaganja održat će Gordan Grzunov, viši arhivist iz Državnog arhiva u Pazinu, mr. sc. Dubravka Kolić, viša arhivistica iz Državnog arhiva u Zadru i Damir Validžić, viši arhivist iz Državnog arhiva u Zagrebu.

Pozivnica - Izložba NAŠI "ŠKOJI"

Izložba povodom Međunarodnog dana arhiva NAŠI "ŠKOJI" na katastarskim kartama Državnog arhiva u Zadru

Otvorenje izložbe u utorak, 20. lipnja 2017. u 19 sati
Izložbena dvorana Državnog arhiva u Zadru, R. Boškovića 1
Izložba je otvorena do 7. srpnja, radnim danom od 10 do 13 sati

Predstavljanje knjige, Kneževa palača, petak, 9. lipnja u 12 sati

U povodu Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja pozivamo Vas na predstavljanje knjige „Zadar – poslijeratna urbanističko-arhitektonska obnova 1944.-1958.“ autorica mr. sc. Dubravke Kisić i doc. dr. sc. Antonije Mlikote. U pratećoj publikaciji istoimene izložbe na gotovo 350 stranica ove iznimno posjećene izložbe postavljene u Zagrebu i Zadru, nalaze se znanstvene studije autoricâ o poslijeratnoj obnovi Zadra kao i fotografski i projektno-arhitektonski materijal.

Ovu važnu publikaciju za naš grad predstavit će državni tajnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske dr. sc. Ivica Poljičak, suautorica doc. dr. sc. Antonija Mlikota i urednik dr. sc. Ante Gverić.

Predstavljanje će se održati u Kneževoj palači u petak, 9. lipnja 2017. u 12 sati.

Pozivnica - Javno predavanje u utorak, 23. svibnja, 19 h

Ponedjeljak, 8. svibnja u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Nikole Tesle Gračac

Stručni seminar za djelatnike u pismohranama 25. i 26.04.2017.

23.03.2017.

Seminar za djelatnike u pismohranama

Izložba, Kneževa palača, četvrtak, 27. travnja u 19 sati

Arhitektonske i urbanističke vizije povijesne jezgre Zadra nastalih 1953. godine dio su velike izložbene priče pod nazivom „Zadar - poslijeratna urbanističko-arhitektonska obnova 1944.-1958.“koja će nakon zagrebačke premijere dobiti i zadarski postav u Kneževoj palači 27. travnja 2017. godine. Stručnu i znanstvenu pripremu projekta, kao i postav izložbe potpisuju mr. sc. Dubravka Kisić i dr. sc. Antonija Mlikota. Projekt izložbe realiziran je u suradnji Državnog arhiva u Zadru, Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU, Narodnog muzeja Zadar i Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru.
Izložba će biti otvorena do 6. lipnja svakim radnim danom od 10 do 20 sati.

Čestitka

Pozivnica - Javno predavanje u utorak, 4. travnja, 18 h

Ponedjeljak, 3. travnja u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola Starigrad

Izložba, Hrvatski muzej arhitekture HAZU u utorak, 28.03.2017. u 19 h

Opširnije o izložbi

Ponedjeljak, 13. ožujka u 11 sati, Izložba: Fotografije i dokumenti 112. brigade HV

Zadarska županija i Državni arhiv u Zadru prigodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije „Maslenica” priređuju u ponedjeljak, 13. ožujka u 11 sati, u Osnovnoj školi ”Petra Zoranića”, Jasenice izložbu Fotografije i dokumenti 112. brigade HV

Otvorenje izložbe je u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. u 11 sati.
Izložba će biti otvorena od 13. do 17. ožujka 2017.

Veselimo se Vašem dolasku!

Pozivnica - Javno predavanje u ponedjeljak, 20. veljače 2017., 18 h

Ponedjeljak, 20. veljače u 11,30 sati, Izložba povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola "Braće Ribar" Posedarje

Ponedjeljak, 6. veljače u 11 sati, Izložba povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno redarstvene operacije "Maslenica", Osnovna škola "Braće Radić" Pridraga

Izložba, ponedjeljak, 23. 1. 2017. u 11 sati, Osnovna škola Novigrad

Čestitka

Pozivnica - Javno predavanje u ponedjeljak, 19. prosinca 2016., 18 h

Za vrijeme francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1813.), u Zadru je otvoren Licej (Mudroučionica) u okviru kojega je djelovala i Medicinsko-kirurška škola. Godine 1809., Licej je prerastao u Centralnu školu, koja je bila u rangu fakulteta. Na Školi je predavao čitav niz istaknutih profesora, a za kratkotrajnoga djelovanja diplome doktora medicine stekla su dva studenta. Za vrijeme austrijske uprave u Zadru, godine 1820. utemeljena je, a 1821., započela s radom Primaljska škola u Zadru, koja je u kontinuitetu djelovala cijelo stoljeće – sve do Rapallskog ugovora 1920. godine. U Zadru je, kroz stoljeća, postojao čitav niz bolnica, a naš se grad diči i time što je na hrvatskom tlu upravo u Zadru otvorena prva zdravstvena ustanova bolničkog tipa.

Pozivnica - Javno predavanje u četvrtak, 1. prosinca 2016., 18 h

Povodom 140. obljetnice rođenja velikog hrvatskog književnika Milana Begovića (1876. – 1948.), u ciklusu predavanja u Državnom arhivu u Zadru, bit će predstavljene javnosti njegove brojne i raznolike veze sa Zadrom koje su nezaobilazne u Begovićevu izrastanju u veliko ime hrvatske književnosti.

Pozivnica

Javno predavanje u četvrtak, 3. studenoga 2016., 18 h

Pozivnica

392. godina osnutka i 50. obljetnica djelovanja Državnog arhiva u Zadru na sadašnjoj adresi
20. rujna 1624. – 20. rujna 2016.
1966. – 2016.

OBAVIJEST KORISNICIMA

09.09.2016.

Poštovani korisnici,

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru radi preuređenja neće biti otvorena u srijedu, 14. rujna 2016. Povodom obilježavanja 392. godine osnutka i 50. obljetnice djelovanja Državnog arhiva u Zadru na sadašnjoj adresi, u ponedjeljak, 19. rujna i u utorak, 20. rujna 2016. čitaonica će biti otvorena od 8.00 do 10.30 sati, a u srijedu, 21. rujna, od 8.30 do 14.00 sati.

Hvala na razumijevanju.

Državni arhiv u Zadru

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponuda

09.08.2016.

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponuda

27.07.2016.

Dokumentacija za nadmetanje "Rekonstrukcija ureda u spremištu Arhiva"

Troškovnik građevinsko-obrtničkih i elektrotehničkih radova

Tlocrt ureda-postojeće stanje

Sanacija ureda u spremištu-novo stanje

OBAVIJEST

01.07.2016.

Poštovani korisnici,

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru preuređivat će se u razdoblju od 18. srpnja do 12. kolovoza. Rad za korisnike čitaonice odvijat će se u Izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice (u prizemlju iste zgrade). Čitaonica će biti otvorena svaki radni dan od 8.30 do 13.00 sati. Arhivsko gradivo bit će moguće naručiti i dobiti isključivo u intervalima do 9, 10, 11 i 12 sati, a korisnici će moći naručiti najviše četiri arhivske jedinice dnevno.

Hvala na razumijevanju.

Državni arhiv u Zadru

Izložba fotografija i dokumenata 112. brigade HV, u ponedjeljak, 27. lipnja u 12 sati

Izložba će biti otvorena od 27. 6. do 8.7. (radnim danom od 10 do 13 sati)

BAGATELNA NABAVA - Odluka o odabiru

20.06.2016.

Odluka o odabiru "Sanacija čitaonice Državnog arhiva u Zadru"

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponuda

08.06.2016.

Dokumentacija za nadmetanje "Sanacija čitaonice Državnog arhiva u Zadru"

Troškovnik sanacije čitaonice Državnog arhiva u Zadru

MEĐUNARODNI DAN ARHIVA – INTERNATIONAL ARCHIVES DAY 9.6.

Programska knjižica Međunarodnog dana arhiva 2016.

Ovogodišnja tema obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj je: Hrvatski arhivi u Domovinskom ratu. Tema je povezana s 25. obljetnicom početka agresije na Hrvatsku i obrambenog Domovinskog rata. Ovime se u kontekstu suvremene hrvatske povijesti ponovo svraća pažnja na kršenje međunarodne Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i na stradanja arhivskoga gradiva i hrvatskih arhiva tijekom ratne agresije na Hrvatsku.

Državni arhiv u Zadru u suradnji s Udrugom dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade, priređuju dva predavanja: Ustroj 112. brigade, obrana Zadra i zadarskog zaleđa, pukovnika Marka Čuline i predavanje Domovinski rat i Državni arhiv u Zadru, Marijana Maroje, arhivskog savjetnika.

Marko Čulina, prvi zapovjednik 112. brigade: USTROJ 112. BRIGADE, OBRANA ZADRA I ZADARSKOG ZALEĐA
Prvo predavanje prikazat će ustroj 112. brigade koja je osnovana 28. lipnja 1991. i uloga iste u obrani grada Zadra u listopadu 1991. te o obrani zadarskog zaleđa. Govorit će se o sudjelovanju 112. brigade u vojno-redarstvenoj operaciji „Maslenica” i vojno redarstvenoj operaciji „Oluja”.

Marijan Maroja, arhivski savjetnik: DOMOVINSKI RAT I DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
Drugo predavanje odnosit će se na ulogu Državnog arhiva u Zadru, čiji se velik dio područja nadležnosti sve do okončanja Domovinskog rata nalazio na okupiranom teritoriju. Arhivska je služba usprkos tome nastojala obavljati poslove u svezi zaštite arhivskog gradiva u spremištima, ali i gradiva koje se nalazilo izvan Arhiva posebno nakon vojno-redarstvene operacije „Oluja”

Veselimo se Vašem dolasku!
DAZD

Natječaj

01.06.2016.

Javni natječaj za prijem zaposlenika arhivski tehničar-reprograf

Ispiti za djelatnike u pismohranama

01.06.2016.

14. i 15. lipnja 2016., Raspored polaganja ispita provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

Javno predavanje 16. 05. '16. u 19h

„Festival znanosti 2016.“ Javno predavanje - 19.4. u 19h

„Festival znanosti 2016.“ Okrugli stol - 18.4. u 13h

Stručni seminar za djelatnike u pismohranama od 3. do 4. svibnja 2016.

06.04.2016.

Državni arhiv u Zadru organizira u utorak i srijedu, 3. i 4. svibnja 2016. godine seminar za djelatnike u pismohranama. Seminar će se održati u izložbenom prostoru Znanstvene knjižnice u Zadru, R. Boškovića 1 (isti ulaz gdje je i Državni arhiv u Zadru) s početkom u 9 i 30 sati.

Prijavni list

Izložba u povodu manifestacije Zadar čita 2016. „Od kavane do arhivske čitaonice“ 4. 4. '16. u 18 sati

Pozivnica za izložbu "Veliki rat"

Natječaj

10.03.2016.

Natječaj za radno mjesto arhivski tehničar-reprograf

Javni poziv

26.02.2016.

Javni poziv na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za poslove konzervatora-restauratora

Pozivnica za javno predavanje 29. 02. '16. u 18 h

Državni arhiv u Zadru nastavlja sa serijom mjesečnih javnih predavanja. U suradnji s novoosnovanim Društvom za povjesnicu Zadarske nadbiskupije „Zmajević“ predavanje će održati prof. dr. sc. Josip Vrandečić s Filozofskog fakulteta u Splitu koji će govoriti o zadarskom nadbiskupu M. Minucciju (1596.-1604.). Osim što je na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće bio zadarski nadbiskup, Minucci je bio i priznati diplomat Svete Stolice, zauzet u otporu prema nadirućoj osmanlijskoj sili te kao takav utjecajan na ondašnjim europskim dvorovima.

Pozivnica za javno predavanje 26. 01. '16. u 18 h

Državni arhiv u Zadru nastavlja s javnim predavanjima u 2016. godini.
U utorak, 26. siječnja u 18 sati, u Čitaonici DAZD-a, doc. dr. sc. Zlatko Begonja s Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, održat će predavanje:

"Jugoslavenski konzulat u Zadru (1921.-1941.)".
Govorit će se o otvorenju i funkcioniranju konzularnog predstavništva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zadru od 1921. do 1941. godine kada je Zadar bio otrgnut od svog prirodnog zaleđa te pripojen Italiji.
Veselimo se Vašem dolasku!

Pozivnica za javno predavanje 4. 12. '15. u 18 h

Državni arhiv u Zadru priređuje javno predavanje iz područja povijesti hrvatske medicine. U suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom – Podružnicom Zadar i Maticom Zadrana, Državni arhiv u Zadru ugostit će mr. sc. Ivicu Vučka, dr. med. spec. pulmologije koji će održati predavanje pod naslovom:

"Uz 150. obljetnicu rođenja uglednog liječnika dr. Bože Peričića".
U petak, 4. prosinca 2015. u 18,00 sati u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru
(3. kat), Ruđera Boškovića 1

Veselimo se Vašem dolasku!

Pozivnica za predavanje 13. 10. '15. u 18h

Državni arhiv u Zadru nastavlja s javnim predavanjima koja se odnose na povijest Zadra i Dalmacije. Ovoga puta bit će riječi o soli koja je i danas nezaobilazan dio naše svakodnevice. Ona je u srednjem vijeku značila život, zdravlje, ali i dobru zaradu. U tadašnjoj Dalmaciji, od otoka Raba do Kotora, bio je veliki broj solana, a na otoku Pagu su bile najveće i najpoznatije na Jadranu. U to vrijeme Pag je bio u sastavu zadarske komune i svojom proizvodnjom soli umnogome je pridonio bogatstvu stanovništva Zadra, kao i statusu grada u hrvatskoj srednjovjekovnoj povijesti.

Predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Serđo Dokoza s Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru s naslovom:
Sol – temelj bogatstva Zadrana u srednjem vijeku

u utorak, 13. listopada 2015. godine. u 18,00 sati u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru
(3. kat), Ruđera Boškovića 1

Radujemo se Vašem dolasku!

Obilježavanje Dana DAZD-a: "Strossmayerovi dani u Zadru"

Pozivnica za izložbu "Sarajevski atentat"

Javno predavanje dr. sc. Tade Oršolića

Dokumentacija za nadmetanje

22.05.2015.

Izvođenje radova

Sanacija hodnika u zgradi Državnog arhiva u Zadru

Pozivnica za izložbu "Veliki rat"

Pozivnica za izložbu

Izložba će biti otvorena od 14. do 30. travnja 2015. godine, radnim danima od 10,00 do 15,00 sati.

Pozivnica za predavanje

Stručni seminar za djelatnike u pismohranama od 12. do 13. svibnja 2015.

07.04.2015.

Državni arhiv u Zadru organizira u utorak i srijedu, 12. i 13. svibnja 2015. godine seminar za djelatnike u pismohranama. Seminar će se održati u izložbenom prostoru Znanstvene knjižnice u Zadru, R. Boškovića 1 (isti ulaz gdje je i Državni arhiv u Zadru) s početkom u 9 i 30 sati.

Prijavni list za stručni seminar

Pozivnica

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU I MUZEJ SLAVONIJE pozivaju Vas na otvorenje izložbe Državnog arhiva u Zadru
VELIKI RAT od atentata u Sarajevu do ulaska talijanske vojske u Zadar
Muzej Slavonije, Trg Sv. Trojstva 6, četvrtak, 26. ožujka u 12 satiVELIKI RAT od atentata u Sarajevu do ulaska talijanske vojske u Zadar
Iz predgovora izložbe:
„… Državni arhiv u Zadru ovom izložbom prikazuje razne i nepoznate detalje toga rata kroz fotografije, novinske članke, proglase, službene i osobne dokumente. Događanja su fragmentarno prikazana od sarajevskog atentata do ulaska talijanske vojske u Zadar u studenome 1918. Arhivski materijali korišteni na ovoj izložbi u vlasništvu su Državnog arhiva u Zadru, Narodnog muzeja Zadar, Hrvatskog državnog arhiva, Historijskog arhiva u Sarajevu i jedne privatne zbirke. Odabirom ponajviše fotografija, autori su nastojali na najprikladniji način prikazati svakodnevna ratna događanja. Na tome tragu odabrani su eksponati četvorice različitih sudionika istoga rata: braće Roberta i Zvonimira Novaković iz Benkovca, odvjetnika Josipa Petriciolia iz Zadra i težaka Stipana Šimunića iz Bibinja.
Posebnu cjelinu čine 33 fotografije (od br. 55 do 87) koje je u Zadru snimio tada osamnaestogodišnji Miroslav Maroević (1900.-1975.) u vrijeme propasti Monarhije i ulaska talijanske vojske u grad. Državni arhiv u Zadru 2013. godine otkupio je fotografije od Maroevićevih potomaka i one se ovom prilikom prvi puta predstavljaju javnosti. Fotografije iz dana u dan dokumentiraju važne događaje koji su se u Zadru dogodili od 31. listopada do 1. prosinca 1918. … „
Ante Gverić

PozivnicaDržavni arhiv u Zadru, u povodu kulturne manifestacije ZADAR ČITA 2015., priređuje izložbu HOMO VIATOR
putopisi o Zadru i Dalmaciji u Državnom arhivu u Zadru

U prošlosti su putopisi bili jedan od rijetkih izvora za upoznavanje drugih kultura. Na izložbi će biti prikazani putopisi o Zadru i Dalmaciji od 17. do 20. stoljeća. Autori su francuski, talijanski, njemački, engleski, hrvatski i jedan turski putopisac, koji su iz različitih pobuda obilazili pokrajinu, izražavajući svoj doživljaj zemlje i ljudi.
Otvorenje izložbe je u srijedu, 25. ožujka 2015. u 12,00 sati u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru, Ruđera Boškovića 1
Izložba će biti otvorena od 25. ožujka do 3. travnja 2015. godine, radnim danima od 10,00 do 15,00 sati.

Pozivnica

Pozivnica

Fotogalerija izložbe "Veliki rat"

„VELIKI RAT – od atentata u Sarajevu do ulaska talijanske vojske u Zadar“ – izložba je koju je naš arhiv priredio u povodu stote obljetnice izbijanja Prvoga svjetskog rata. Izložba je u lipnju 2014. postavljena u Zadru, a u rujnu iste godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Planirano je postavljanje izložbe i u Rijeci, Osijeku i Sarajevu.
Ovdje možete prelistati dio izložaka i katalog izložbe.

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke